facebook banner
logotype
Back to list

ເຈາະເລິກການເທຣດແບບ (Swing Trading)

8:04 25 ພ.ຈ. 2019
1029
Forex trading

ທ່ານຕ້ອງການຕັດສິນໃຈຫຼາຍຊໍ່າໃດກ່ອນຈະໄດ້ເປີດອໍເດີທຳອິດ? ຄູ່ໃດທີ່ທ່ານເລືອກເທຣດ? ການວິເຄາະແບບທີ່ທ່ານເລືອກ? ກົນລະຍຸດການເທຣດແບບໃດທີ່ທ່ານໃຊ້?

ຄຳຖາມຍາກທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກມີກົນລະຍຸດການເທຣດຫຼາຍພັນກົນລະຍຸດໃຫ້ເລືອກ ລອງເລີ່ມຈາກຫົວຂໍ້ກົນລະຍຸດກ່ອນວ່າໃຊ້ລັກສະນະການເທຣດແບບໃດແນ່ ເຊີ່ງມີຢູ່ບໍ່ຫຼາຍ:

 1. Scalping
 2. High-Frequency trading
 3. Position trading
 4. Day trading
 5. Swing trading

ຮູບແບບຫຼັກໆປະກອບມີ 5 ປະເພດ ມື້ນີ້ຈະມາເວົ້າການເທຣດແບບ ສະວິງ ເຮົາຈະເບີ່ງວ່າຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍມີຫຍັງແນ່ໃນການເທຣດແບບ ສະວິງ ມີການເທຣດແບບໃດ ແລະ ພິຈາລະນາຄວາມເໝາະສົມວ່າເຂົ້າກັບເຮົາ ຫຼື ບໍ່ ເຮົາມາເລີ່ມກັນເລີຍ

ການເທຣດແບບ ສະວິງ ແມ່ນຫຍັງ?

ທ່ານອາດພໍຈະເດົາໄດ້ວ່າການເທຣດຮູບແບບນີ້ຄືການເທຣດທີ່ມີພື້ນຖານການເຄື່ອນທີ່ຂື້ນລົງຂອງລາຄາ ຈຸດປະສົງຂອງການເທຣດຮູບແບບນີ້ຄືການເຂົ້າເທຣດເມື່ອລາຄາແລ່ນຂື້ນ ຫຼື ລົງ ແລະ ເຮັດການຖື ອໍເດີ້ ຈົນກວ່າມັນຈະກັບຕົວ

ແນ່ນອນວ່າມັນດີທີ່ສຸດຖ້າສາມາດເຂົ້າເທຣດໃນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການ ສະວິງ ໄດ້ ແຕ່ນີ້ບໍ່ຄວນເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກ ເປົ້າໝາຍຫຼັກຄືການເທຣດໃນຊ່ວງເວລາຂອງການ ສະວິງ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ການເທຣດແບບ ສະວິງ ຄ້າຍຄືກັບການເທຣດແບບ Daytrade ແຕ່ການເທຣດແບບ ສະວິງ ຈະສາມາດຖື ອໍເດີ້ ຂ້າມມື້ໄດ້ ຫຼື ຫຼາຍອາທິດ ໄດ້ ນອກຈາກນັ້ນໂອກາດທີດີໃນການເທຣດແບບ ສະວິງ ຈະມີແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດເທື່ອພາຍໃນເດືອນ ແຕ່ການເທຣດແຕ່ລະເທື່ອຈະໄດ້ຮັບກຳໄລສູງ

ເຮົາມາເບີ່ງວ່າການເທຣດແບບ ສະວິງ ມີວິທີການເທຣດແນວໃດ

ໃຊ້ກຣາບໜື່ງມື້

ກຣາບທີ່ timeframe ຕໍ່າເບີ່ງແລ້ວໜ້າສົນໃຈກວ່າເພະາລາຄາມີການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼອດເວລາ ແຕຈື່ໃວ້ວ່າການເທຣດແບບ ສະວິງ ຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າໜື່ງມື້ ເຊີ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ສຳຄັນໃນການໃຊ້ກຣາບໜື່ງມື້ໃນການເຂົ້າເທຣດ

ໃນ timeframe ຈະງ່າຍກວ່າໃນການຫາແນວໂນ້ມຫຼັກ ແລະ ຕັ້ງແນວຮັບ ແລະ ແນວຕ້ານ ຖ້າເຫດສີ່ງນີ້ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຫາໂອກາດເທຣດແບບ ສະວິງ ໃຫ້ກຳໄລໄດ້

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເທຣດໃນ timeframe ຕໍ່າກວ່ານີ້ ທ່ານສາມາດປ່ຽນໄປໃຊ້ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງໄດ້ ຖ້າທ່ານເທຣດໃນ ໜື່ງມື້ ແລ້ວເລີ່ມໄດ້ກຳໄລ

ຫາລະດັບລາຄາທີ່ສຳຄັນ

ອາດເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເທຣດແບບ ສະວິງ ທ່ານເຂົ້າເທຣດໂດຍການເບີ່ງລະດັບລາຄາຕ່າງໆ ລະດັບລາຄາທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄື:

 • ແນວໂນ້ມຫຼັກ
 • ແນວຮັບ ແລະ ແນວຕ້ານ

ການເທຣດຮູບແບບນີ້ຂຶ້ນກັບທິດທາງຂອງຕະຫຼາດ ທ່ານເຮັດການຊື້ເມື່ອລາຄາເປັນຂາຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດການຂາຍເມື່ອລາຄາເປັນຂາລົງ ແນ່ນອນວ່າຈະມີຊ່ວງທີ່ຕະຫຼາດsideway ເປັນບາງຄັ້ງອາຈະເປັນໂອກາດດີໃນການເທຣດແບບ ສະວິງ ໄດ້ ແຕ່ມັນຈະຂຶ້ນກັບລະດັບລາຄາຂອງການຂຶ້ນລົງຂອງລາຄາວ່າຫຼາຍຊໍ່າໃດ ທ່ານບໍ່ຄວນຈະສ່ຽງເທຣດຖ້າລະດັບການຂຶ້ນລົງແຄບ

ການເປີດ ອໍເດີ້ ຕອນPin Bar

ຈື່ໃວ້ວ່າການເທຣດຮູບແບບນີ້ ທ່ານຈະເຫັນກົນລະຍຸດໃນການເທຣດເຊັ່ນກັນ ການເທຣດຕອນ pin bar ເປັນອີກວິທີທີ່ເຂົ້າເທຣດຕອນ ສະວິງ ໄດ້

ແນວໂນ້ມເປັນຂາຂຶ້ນ ທ່ານຄວນຫາ pin bar ທີ່ລະດັບແນວຮັບທີ່ສຳຄັນ ເມື່ອລາຄາເລີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກ pin bar ກໍ່ເປີດ ອໍເດີ້ buy

ແລະ ດ້ານລຸ່ມແນວໂນ້ມກໍ່ເຊັ່ນກັນ ເມື່ອທ່ານເຫັນແນວຕ້ານສຳຄັນ pin bar ທ່ານກໍ່ຄວນເປີດ ອໍເດີ້ sell

ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນຖ້າທ່ານພາດໂອກາດຕອນເກີດ pin bar ເກີດຂຶ້ນ ຖ້າລາຄາບໍ່ໄປໃກຫຼາຍຈາກລາຄາຫຼັກ ທ່ານກໍ່ຄວນເປີດ ອໍເດີ ໄດ້ແບບອິດສະຫຼະ ຢໍ້າວ່າ ສີ່ງສຳຄັນສຳລັບເຮົາແມ່ນການເຂົ້າຕອນລາຄາມີຄວາມສັດເຈນໃນການ ສະວິງ

ຕອນໃດຈື່ງຄວນເປີດອໍເດີ້ ?

ເນື່ອງຈາກການເທຣດແບບ ສະວິງ ມັກຈະຖື ອໍເດີ້ ໃວ້ຫຼາຍມື້ ທ່ານຈື່ງບໍ່ສາມາດເຝົ້າໜ້າຈໍໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ການກໍານົດຈຸດປິດ ອໍເດີ້ ດ້ວຍການຕັ້ງ Take Profit ຈື່ງສຳຄັນຫຼາຍ ເຊີ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ ໂດຍໃຊ້ລະດັບແນວຮັບ ແລະ ແນວຕ້ານ ສຳຄັນ ຖ້າທ່ານເປີດອໍເດີ້ buy ທີ່ເໜືອແນວໂນ້ມ ການຕັ້ງ Take Profit ຄວນຢູ່ບໍລິເວັນແນວຕ້ານສຳຄັນ ແລະ ຖ້າທ່ານເປີດ ອໍເດີ້ Sell ໃວ້ດ້ານລຸ່ນແນວໂນ້ມ ກໍ່ຄວນປິດ ອໍເດີ້ ທີ່ບໍລິເວນແນວຮັບສຳຄັນ

ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ

ຖ້າທ່ານມີວິທີຕັ້ງຄ່າ Stop Loss ຂອງຕົວເອງ ແນ່ນອນທ່ານເອງກໍ່ສາມາດໃຊ້ແນວທາງຂອງທ່ານໄດ້ ແຕ່ສຳລັບການເທຣດ pin bar ຈຸດສົມບູນແບບຂອງລະດັບນີ້ຄືເທີງ ຫຼື ລຸ່ມ ຂອງຫາງ pin bar ຈຸດສະວິງ (ສູງ ຫຼື ຕໍ່າ)

ກ່ອນຈະເປີດອໍເດີ້ ຄວນລະບຸອັດຕາຄວາມສ່ຽງ/ກຳໄລກ່ອນ ເມື່ອທ່ານຮູ້ຈັກຈຸດທີ່ຈະເຂົ້າເທຣດ ລວມທັງລະດັບ Stop Loss ແລະ Take Profit ຊັດເຈນແລ້ວ ທ່ານຈະສາມາດຄຳນວນວ່າທ່ານອາຂາດທຶນ ຫຼື ໄດ້ກຳໄລຈັກຈຸດ

ອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ 1:3 ຕົວຢ່າງ ຖ້າທ່ານຂາດທຶນ 50 ຈຸດກັບການເທຣດນີ້ ກຳໄລທີ່ໄດ້ກໍ່ຄວນບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 150 ຈຸດ

ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງການເທຣດແບບ ສະວິງ

ແຕ່ລະກົນລະຍຸດມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ການເທຣດແບບ ສະວິງ ມີຂໍ້ດີດັ່ງນີ້:

 • ມີຈັງຫວະໃຫ້ເທຣດຢ່າງເໝາະບໍ່ຫຼາຍ ທ່ານຈື່ງປະຢັດຄ່າຄອມມິດຊັ້ນ ແລະ ຄ່າສະເປຣດ
 • ສາມາດເທຣດໄດ້ທຸກແນວໂນ້ມ
 • ອໍເດີ້ ຂ້ອນຂ້າງປອດໄພ ເນື່ອງຈາກທ່ານເທຣດ price action ທີ່ມີຮູບແບບຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ
 • ການເທຣດໄລຍະຍາວເຮັດໃຫ້ມີເວລາຫຼາຍ
 • ບໍ່ຈຳເປັນເຝົ້າຈໍຕະຫຼອດ ຄວນກົດດັນຫຼຸດລົງ

ຂໍ້ເສຍຂອງການເທຣດແບບນີ້:

 • ຄວາມສ່ຽງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອນກັບການຖ່າຍໂອນ ອໍເດີ້ ໄປໃນມື້ ຫຼື ອາທິດ ຕໍ່ໄປ ເຊີ່ງມີຜົນກັບການເທຣດແບບ ສະວິງ ຂອງທ່ານ
 • ທ່ານອາດເສຍຄ່າ swap ເມື່ອຖື ອໍເດີ້ ຂ້າມມື້

ການເທຣດແບບ ສະວິງ ເໝາະກັບທ່ານບໍ່ ?

ທ່ານອາດຍອມຮັບ ຫຼື ປະຕິເສດການເທຣດແບບນີ້ ແຕ່ທ່ານລອງຕັດສິນໃຈໂດຍການເບີ່ງຂໍ້ມູນດ້ານລຸ່ມເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ

ການເທຣດແບບນີ້ເໝາະກັບທ່ານຖ້າວ່າ:

 1. ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະຖື ອໍເດີ້ ເກີນໜື່ງມື້
 2. ທ່ານບໍ່ສົນໃຈວ່າການຕັ້ງຄ່າການເທຣດທີ່ເໝາະສົມອາດສວນທາງສອງສາມເທື່ອຕໍ່ເດືອນ
 3. ທ່ານຕ້ອງງມີເວລາວ່າງຫຼາຍແລະ/ຫຼືທ່ານອາດຈະເອົາ Forex ເຂົ້າມາໃນການເຮັດວຽກ ການຮຽນ ຫຼື ຄອບຄົວ

ທ່ານບໍ່ຄວນສົນໃຈການເທຣດແບບນີ້ຖ້າວ່າ:

 1. ທ່ານມັກການເທຣດແບບຖີ່ໆມີການລົງມືຢູ່ຕະຫຼອດ
 2. ຖ້າຕ້ອງການຮູ້ວ່າລາຍການເທຣດຍັງໄປໄດ້ດີຢູ່ ຫຼື ບໍ່
 3. ທ່ານບໍ່ສາມາດຖື ອໍເດີ້ ໃນຊ່ວງທີ່ຂາດທຶນໄດ້ ແລະ ມັກຈະປິດຖີ້ມກ່ອນທີ່ມັນຈະກັບມາບວກໄດ້

ຂໍ້ມູນຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ແມ່ນຫຼືບໍ່ ? ແຕ່ບໍ່ມີໃຜເວົ້າເລີຍວ່າການເທຣດ Forex ມັນງ່າຍ

ການເທຣດແບບ ສະວິງ ນັ້ນເໝາະກັບທັງຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ມີປະສົບການ ເຮົາຫວັງວ່າຂໍ້ມູນໃນບົດຄວາມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຫັນຂໍ້ດີຂອງການເທຣດແບບ ສະວິງ ແລະ ໄດ້ມອບພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີກັບທ່ານ

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ