facebook banner
logotype
Back to list

ຍັງບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດແມ່ນບໍ່ ? ນີ້ຄືສິ່ງທີເຈົ້າຕ້ອງການ

17:52 20 ພ.ຈ. 2019
1062
Trading Psychology

ບົດຄວາມນີ້ຈະບໍ່ເວົ້າເຖີງລັກສະນະມາດຕະຖານທີ່ຜູ້ເທຣດຫາກະມີເຊັ່ນວ່າ ການເຝິກຝົນ ຄວາມໝັ້ນໃຈ ຄວາມອົດທົນ ເພາະຄຸນລັກສະນະເຫລົ່ານີ້ຄືສິ່ງທີ່ຜູ້ເທຣດທຸກຄົນຄວນມີຢ່າງຫນ້ອຍກໍ່ເພຶ່ອໃຫ້ເທຣດຟໍເລັກໄດ້ກຳໄລ ແຕ່ບົດຄວາມເຫລົ່ານີ້ ເຮົາຈະມາເວົ້າເຖີງຄວາມສຳເລັດທີ່ແທ້ຈິງ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການສ້າງລາຍໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ຶອງຈາກການເທຣດ

ມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຄົນໃນປະຫວັດຕິສາດຟໍເລັກທີ່ຈະສາມາດ ບອກໄດ້ວ່າໄດ້ກຳໄລຢ່າງໝັ້ນຄົງ ຈາກບາງລາຍງານ ມີເທຣດເດີພຽງແຕ່ 10% ເທົ່ານັ້ນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຈາກການເທຣດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລ້ວແມ່ນຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາປະສົບຜົນສຳເລັດ ? ຄຸນລັກສະນະໂຕໃດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງແທ້ຈິງ ?

ແຮງບັນດານໃຈ

ອາດເບິ່ງແລ້ວແປກ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເທຣດຢ່າງແທ້ຈິງ ເຈົ້າກໍບໍ່ມີໂອກາດສຳເລັດ ມີພຽງແຮງບັນດານໃຈທີ່ຈະພັກດັນໃຫ້ເຈົ້າກັບເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດອີກຄັ້ງ ຖ້າເຈົ້າເທຣດຟໍເລັກເພຶ່ອໃຫ້ໄດ້ກຳໄລພຽງຢ່າງດຽວ ເຈົ້າກໍຈະຫລົ້ມເລີກເມຶ່ອພົບຄວາມຜິດພາດພຽງແຄ່ຄັ້ງ ຫຼື ສອງຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ

ຫາກຂະບວນການເທຣດກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈໃນໂຕເຈົ້າແລ້ວ ແມ້ແຕ່ການຂາດທຶນກໍຈະບໍ່ສາມາດຢຸດເຈົ້າໄດ້ ເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳກ່າວທີວ່າ “ຈົ່ງເຮັດວຽກທີ່ເຮົາຮັກ ແລ້ວຈະບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຕ້ອງເຮັດວຽກອີກຕະຫລອດຊີວິດ” ຫຼື ບໍ່ ? ການເທຣດກໍເຊັນກັນ

ລະບົບທີ່ແນ່ນອນ

ເຈົ້າຈະຕ້ອງຄົ້ນຫາການກ້າວຂ້າມຜ່ານບ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະບໍ່ໄປ ພຽງແຕ່ເຈົ້າເຮັດຕາມລະບົບທີ່ແນ່ນອນ ເຈົ້າກໍຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ເຈົ້າຕ້ອງຄິດກ້າວຂ້າມທຸກມູມມອງການເທຣດຕາມປົກກະຕິຂອງເຈົ້າລ່ວງຫນ້າໃນແງ່ຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

  • ເຈົ້າເລືອກເທຣດກ໌າບໂຕໃດ ? ຊ່ວງເວລາໃດ ຄູ່ໃດ ?
  • ເຈົ້າເຕັມໃຈສ່ຽງຫລາຍປານໃດຕໍ່ອໍເດີ ?
  • ເຈົ້າໃຊ້ການວິເຄາະແບບໃດໃນແຕ່ລະສະຖານະການ ?
  • ເຈົ້າເຮັດຫຍັງແນ່ກ່ອນແລະຫລັງການເທຮດ ?

ມີຄຳຖາມແບບນີ້ຢູ່ຫລາກຫລາຍ ແລະ ເຈົ້າຄວນມີຄຳຕອບໃຫ້ທຸກຄຳຖາມ ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການເປັນເທຣດເດີຜູ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດແທ້ໆ ເຈົ້າກະຄວນມີການວ່າງແຜນວຽກທີ່ເຈົ້າຈະປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັມງວດ

ບໍ່ມີໂຊກ ມີແຕ່ການວິເຄາະ

ທຸກຄົນຕ່າງກໍໃຊ້ກົນລະຍຸດຂອງໂຕເອງ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຟໍເລັກ ໂດຍປາດສະຈາກການວິເຄາະ price action ໃນຮູບແບບໃດກໍຕາມ ແມ້ແຕ່ການຕັດສິນໃຈທຳມະດາກັບແນວໂນ້ມຫລັກໃນຕະຫລາດກໍຍັງເປັນເປັນພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນໃນການຕັດສິນໃຈໃນການເທຣດຂອງເຈົ້າເອງ ເຮົາບໍ່ໄດ້ກຳລັງບອກເຈົ້າວ່າຄວນຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເທຣດ price action ພຽງຢ່າງດຽວຫຼືໃຫ້ລືມອິນເດເຄເຕີຢ່າງ Trading Advisor ຫຼືໃດໆກໍຕາມ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າເບິ່ງກຼາບແລ້ວບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດເລີຍທີ່ເຈົ້າຈະສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ ເຈົ້າກໍຄືຈະບໍ່ມີທາງປະສົບຜົນສຳເລັດກັບຟໍເລັກໄດ້

ເລີ່ມຈາກສິ່ງນ້ອຍໆ:

  1. ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຕໍ່ແນວໂນ້ມຫລັກ
  2. บຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຫາແລະວາດລະດັບລາຄາຫລັກ ເຊົ່ນ ແນວຕ້ານແລະແນວຮັບ

ບໍ່ມີຫຍັງເປັນຄວາມຜິດພາດ

ຖ້າຈະກ່າວວ່າຜູ້ເທຣດທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດນັ້ນບໍ່ເຄີຍຂາດທຶນເລີຍ ກໍຈະເປັນການເວົ້າເກີນໄປ ແນ່ນອນວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຢູ່ແລ້ວ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ການຂາດທຶນຂອງພວກເຂົາຄ້ອນຂ້າງແຕກຕ່າງອອກໄປ ສຳລັບພວກເຂົາແລ້ວອໍເດີທີ່ຜິດພາດກໍຄືການຕອບສະຫນອງຈາກຕະຫລາດທີ່ມີຕໍ່ການເທຣດຂອງພວກເຂົາ ນີ້ຄືໂອກາດໃນການວິເຄາະ ການຕັດສິນໃຈໃນການເທຣດຂອງເຈົ້າ ພັດທະນາແຜນການເທຣດຂອງເຈົ້າແລະເລີ່ມເຮັດກຳໄລໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນໃນອານະຄົດ

ຮູ້ຂໍ້ຈຳກັດ

ເກືອບທຸກເລື່ຶອງ ເຈົ້າພະຍາຍາມເທົ່າໃດ ກໍເປັນຜົນລັບທີ່ດີຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບຟໍເລັກແລ້ວ ຜົນທີດີຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການສອກສາແລະເຝິກຝົນເທົ່ານັ້ນ ສິ່ງສຳຄັນໃນການເທຣດຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນລຽບລ້ອຍແລະວັດຜົນໄດ້

ບາງຄັ້ງທີ່ກົນລະຍຸດຂອງເຈົ້າມີຄວາມລຽບງ່າຍເທົ່າໃດ ເຈົ້າກໍຈະມີໂອກາດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ໄວ ຮູ້ວ່າຕອນໃດເຖີງເວລາທີ່ຄວນຈະຢຸດເທຣດ ແລະ ຖ້າຊ່ວງເວລາທີດີກວ່າ ໃນການເຂົ້າເທຣດ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຄວນຈະເຮັດໃຫ້ມັນຫຍຸ້ງຫຍາກ ແລະ ຄິດເຖີງຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆ

ຄຳນວນຄວາມສ່ຽງລ່ວງຫນ້າ

ເທຣດເດີທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດນັ້ນຢາກທີ່ຈະລ້າງພອດຈາກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກະທັນຫັນ ເທຣດເດີເຫລົ່ານີ້ຈະເຮັດການຄຳນວນຄວາມສ່ຽງລ່ວງຫນ້າກ່ອນຈະອອກອໍເດີ ສິ່ງນີ້ຈະຢູ່ໃນແຜນການເທຣດສະເຫມີເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຕັ້ງເປົ້າຫມາຍສຳລັບອານະຄົດໄດ້

ບໍ່ເທຮດເພຶ່ອເປັນອາຊີບ

ຖ້າອານະຄົດຂອງເຈົ້າຂຶ້ນຢູ່ກັບການເທຣດເທົ່ານັ້ນ ທຸກຄັ້ງທີ່ເຈົ້າເທຣດຈະຮູ້ສຶກປະມາດ ໃນໄລຍະຍາວເຈົ້າອາດຂາດທຶນໄດ້ ສຳລັບເທຣດເດີທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ການໄດ້ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນໃນຟໍເລັກຮູ້ສຶກເປັນພຽງຕົວເລກຂຶ້ນລົງເທົ່ານັ້ນ ຖ້າເຈົ້າເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫລາດເປັນຈຳນວນເງິນທັງຫມົດ ການຕັດສິນໃຈເທຣດຈະມີການໃຊ້ອາລົມມາກ່ຽວຂ້ອງເປັນຫລັກ

ການເທຣດຟໍເລັກບໍ່ຄວນຈະເປັນແຫລ່ງລາຍໄດ້ພຽງຢ່າງດຽວ ຢ່າງນ້ອຍກໍໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ ເຈົ້າຄວນຈະສະງົບເມຶ່ອເຈົ້າອອກອໍເດີ ແລະ ບໍ່ນຳເງິນລົງທຶນທັງຫມົດມາເທຣດ ຫົນທາງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຕັດສິນໃຈເທຣດໄດ້ດີຂຶ້ນແລະນຳມາສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາຍຫລັງ

ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ເຈົ້າຮູ້ຈັກຄົນທີປະສົບຜົນສຳເລັດໂດຍທີ່ຄົນນັ້ນຫຼົ້ມເລີກຈາກເຮັດຜິດພາດເທຶ່ອທຳອິດ ຫຼື ບໍ່? ຫຼື ເທຶ່ອທີສອງ ? ຫຼື ເທຶ່ອທີສາມ ?ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຈັງໃດກໍຕາມ ເຮົາຫວັງວ່າໃນບົດຄວາມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໄປຮອດເປົ້າຫມາຍ ພຽງແຕ່ໃຫ້ເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າຢ່າຫຼົ້ມເລີກໄປກ່ອນ

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ