facebook banner
logotype
Back to list

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດຂອງຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ວິທີຫຍຸດເບິ່ງຫາຈຸດເຂົ້າເທຣດທີ່ເໝາະສົມ

9:05 28 ມ.ກ. 2020
566
For beginners

ປະກົດການຂອງຕະຫລາດຟໍເຣັກຄືເຈົ້າສາມາດຫາຈຸດເຂົ້າເທຣດທີ່ “ເໝາະສົມ” ເບິ່ງກຼາບໃນເວລາໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການໄດ້ ແລະ ການເທຣດເຊັ່ນນີ້ຈະໄດ້ກຳໄລຫຼືບໍ່ນັ້ນມັນເປັນເລື່ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍສິ້ນເຊິ່ງ

ເທຣດເດີສ່ວນໃຫຍ່ມັກເສຍເວລາເປັນຊົ່ວໂມງໄປກັບການນັ່ງເຝົ້າຫນ້າຈໍເພຶ່ອຖ້າຈັງວະການເຂົ້າເທຣດ ຕາມກົກເທຣດເດີດັ່ງກ່າວຈະສູນເງິນລົງທຶນອັນເນື່ອງມາຈາກສັນຍານທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊຶ່ອຖືນັ້ນບໍ່ເຮັດກຳໄລໃຫ້

ຖ້າເຈົ້າສັງເກດປັນຫາດຽວກັນນີ້ດ້ວຍໂຕເຈົ້າເອງເມຶ່ອມີຫຍັງມາຊີ້ນຳເຈົ້າມັນກໍເຖີງເວລາທີ່ເຈົ້າຄວນຫຍຸດໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້ເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າເຈົ້າຄວນເບິ່ງຈຸດເຂົ້າເທຣດແບບໃດແລະແມ່ນຫຍັງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດເພຶ່ອກຳຈັດນິໄສໂຕເອງອອກໄປ

ຄົນທີ່ຫາຈະພົບເຫັນ

ປົກກະຕິຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນໃນການເບິ່ງກຼາບແລະກວດເບິ່ງວ່າເປັນໂອກາດໃນການເຂົ້າເທຣດຫຼືບໍ່ ຖ້າເຈົ້າສາມາດກວດສອບໄດ້ທັນທີຫລັງຈາກເປີດໂປຣແກມເທຣດວ່າກຼາບທີ່ເຫັນນັ້ນເຂົ້າເງຶ່ອນໄຂການເທຣດຕາມແຜນແລ້ວຫຼືບໍ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດການເທຣດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນ timeframe ເພີ່ມອິນດິເຄເຕີອື່ນຫຼືແຕ້ມເສັ້ນຢືນຍັນການເທຣດແລ້ວ ການເທຣດນີ້ຖືວ່າບໍ່ປອດໄພ

ປັນຫາຄືຊ່ວງເວລາໃດກໍຕາມເບິ່ງກຼາບກໍສາມາດກາຍເປັນຈຸດເຂົ້າເທຣດທີ່ເຫມາະສົມໄດ້ ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເປັນແບບນີ້ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຖ້າໃຊ້ເທັກນິກທີ່ຖືກຕ້ອງເຈົ້າກໍ່ສາມາດຈັບສັນຍານການເທຣດທັງຊື້ແລະຂາຍໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ

ມີຫລາຍເຫດຜົນສຳຫລັບການຄົ້ນຫາໂດຍບໍ່ເຊົ່ານີ້ເພຶ່ອຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ແຕ່ທຸກຢ່າງເກີດຂຶ້ນໂດຍມີສາເຫດມາຈາກອາລົມພື້ນຖານດັ່ງນີ້:

 • ຄວາມໂລບ-ຄວາມຕ້ອງການໃນການເຮັດກຳໄລໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ໄວທີ່ສຸດ
 • ຫມົດຫວັງ-ຄວາມຕ້ອງການໃນການຫາເງິນເພຶ່ອນຳໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ
 • ພໍໃຈ ມີຄວາມສຸກ ຫລັງຈາກເທຣດໄດ້ກຳໄລ
 • ຄວາມໂມໂຫແລະຢາກເອົາຄືນຫລັງຈາກຂາດທຶນຕິດຕໍ່ກັນ

ເປັນຫຍັງເຮົາຈື່ງເຫັນຈຸດເຂົ້າເທຣດໄປທຸກບ່ອນ

ສະຫມອງເຮົາເປັນຊັບສິນທີ່ຫນ້າເຫຼຶອເຊຶ່ອ-ເຮົາມັກສັງເກດເຫັນສິ່ງທີ່ຄືຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ຄືກັບການສັງເກດເຫັນຕ່າງປະເທດມີລັກສະນະແຕກຕ່າງຈາກເຮົາ ດ້ວຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢ່າງສູງ ເຈົ້າສັງເກດເຫັນພວກເຂົາໃນກຸ່ມຄົນແມ້ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຊອກຫາ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເຮັດການທົດລອງທາງວິທະຍາສາດດັ່ງນີ້:

 • ຜູ້ຖືກທົດສອບຖືກຂໍໃຫ້ເລືອກໃບຫນ້າທີ່ເບິ່ງອັນຕະລາຍແລະເປັນຕາຢ້ານຈາກພາບທີ່ກຽມໄວ້ ຜູ້ຖືກທົດສອບຊີ້ພາບທີ່ສຳພັນກັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຈາກນັ້ນນັກວິທະຍາສາດເອົາພາບໃບຫນ້າທີ່ເປັນຕາຢ້ານອອກຈາກຕົວເລືອກທັງຫມົດແຕ່ຜູ້ຖືກທົດສອບກັບຍັງເລືອກພາບໃບຫນ້າທີ່ເບິ່ງປົກກະຕິນັ້ນເພາະພວກເຂົາຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ເລືອກ
 • ໃນການທົດລອງອີກແບບຜູ້ຖືກທົດສອບຂໍໃຫ້ລາຍງານເຫດການອາຊະຍາກຳທັງຫມົດທີ່ເຫັນໄດ້ຮອບບ້ານແມ້ອາດຕາການເກີດອາດຊະຍາກຳຈະລົດລົງ ຜູ້ຖືກທົດສອບກໍຍັງລາຍງານເຫດການຮຸນແຮງແມ້ພຽງຫນ່ອຍຫນຶ່ງ

ເຮົາສະຫລຸບຜົນການທົດສອບນີ້ໄດ້ແນວໃດ ? ຖ້າເຮົາຕ້ອງການສິ່ງໃດແລ້ວ ເຮົາຈະຫາມັນເຫັນແນ່ນອນແລະເປັນຈິງກັບການເທຣດເຊັ່ນດຽວກັນ

ວິທີຕໍ່ສູ້ກັບແຮງກະຕຸ້ນ

ຖ້າບັງເອີນວ່າເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະຫາຈຸດເຂົ້າເທຣດຢ່າງແຮງກ້າບໍ່ຊ້າກະໄວສະຫມອງຂອງເຈົ້າກໍຈະຫາການຢືນຢັນຈາກກ໌າບ ມັນຈະຫາຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປັດໄຈທີ່ອັນທີ່ຈິງແລ້ວບໍ່ມີຜົນຕໍ່ກັນ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດກໍຄືການເຮັດຕາມແຜນການທີ່ຊັດເຈນ ຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບການເທຣດຂອງເຈົ້າ ເຈົ້າຄວນລອງໃຊ້ບັນຊີລາຍຊື່ເຈົ້າຈະໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າການຕັ້ງຄ່າການເທຣດນັ້ນເໝາະສົມໃນທຸກແງ່ມຸມກັບລະບົບຂອງເຈົ້າ ຖ້າມີຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຈຸດທີ່ຜິດພາດເຈົ້າກະບໍ່ຄວນເປີດເທຣດ

ບໍ່ມີປະໂຫຍດກັບການເຫັນຈຸດເຂົ້າເທຣດໃນບໍ່ເທົ່າໃດນາທີຈະບໍ່ປະກົດໃນທັນທີທັນໃດມັນຕ້ອງອາໄສການເຝິກຝົນຕອນເລີ່ມການເທຣດໃນເທຶ່ອທຳອິດຫຼືໃນເວລາທີ່ແນະນຳລະບົບຫຼືກົນລະຍຸດການເທຣດໃຫມ່ ເຈົ້າຈົງແນ່ໃຈວ່າໄດ້ໃຊ້ບັນຊີເດໂມ້

ຊ່ວງເວລາທີ່ເຈົ້າຈະຕ້ອງໃຊ້ໄປກັບບັນຊີເດໂມ້ນັ້ນມີຫລາກຫລາຍດັ່ງນີ້:

 1. 2ເດືອນຖ້າເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນເທຣດຟໍເຣັກໃນຊ່ວງນີ້ເຈົ້າຈະມີໂອກາດໄດ້ປະສົບການກ່ຽວກັບເງຶ່ອນໄຂທັງຫມົດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຕະຫລາດ
 2. 1ເດືອນ ຖ້າເຈົ້າກຳລັງທົດສອບລະບົບໃຫມ່ສຳລັບ timeframe ລາຍວັນ (ເຊັ່ນ ການເທຣດແບບ swing)
 3. 1ອາທິດສຳລັບການທົດສອບກົນລະຍຸດລາຍວັນ (ເຊັ່ນ day trade ຫຼື scalping)

ເຈົ້າຄວນກວດສອບກຼາບຈັກເທຶ່ອຕໍ່ມື້

ຄຳຕອບຂອງຄຳຖາມນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບ timeframe ທີ່ເຈົ້າໃຊ້ :

 1. ຫນຶ່ງເທຶ່ອຕໍ່ມື້ສຳລັບກຼາບລາຍວັນ
 2. ທຸກສອງສາມຊົ່ວໂມງສຳລັບກຼາບ 4 ຊົ່ວໂມງ
 3. ຊົ່ວໂມງລະເທຶ່ອສຳລັບກຼາບຊົ່ວໂມງ

ໄວ້ວ່າ ແນວໃດກໍຕາມ ເຈົ້າບໍ່ຄວນເບິ່ງກຼາບຕະຫລອດເວລາ ຖ້າເຈົ້າເທຣດ timeframe ຕ່ຳ ເຈົ້າຄວນເລືອກຊ່ວງເວລາເທຣດທີ່ດທີ່ສຸດຂອງໂຕເອງແລ້ວຊອກຫາການເທຣດໃນຊ່ວງເວລານີ້ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນຖ້າເຈົ້າເທຣດກຼາບລາຍຊົ່ວໂມງແລະເລືອກເທຣດໃນຊ່ວງເວລາຕະຫລາດຢູໂຣບແລະອາເມຣິກາ ເຈົ້າຄວນກວດສອບກຼາບຊົ່ວໂມງລະເທຶ່ອລະຫວ່າງຊ່ວງເວລານີ້

ສະຫລຸບ

ມັນບໍ່ຈຳເປັນໃນການຄົ້ນຫາຈຸດເຂົ້າເທຣດໃນຕະຫລາດຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ທ້າຍທີ່ສຸດມັນຈະຕົກມາຢູ່ໃນມືເຮົາເອງ ເປົ້າໃນການເທຣດນີ້ຍັງຖືກເອີ້ນວ່າ ກົນລະຍຸດ “ເກັບຜົນຫມາກໄມ້ທີ່ຫ້ອຍຢູ່ຕ່ຳກວ່າ” ທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວເຖີງໄປແລ້ວໃນບ໋ອກກ່ອນຫນ້ານີ້

ທັ່ງຫມົດທີ່ເຈົ້າເຮັດກໍຄືເຝິກຝົນກົນລະຍຸດຂອງເຈົ້າດ້ວຍບັນຊີເດໂມ້ ເມຶ່ອເຈົ້າໝັ້ນໃຈແລ້ວ ຄ່ອຍເທຣດບັນຊີແທ້ ຈຸດເຂົ້າເທຣດກໍຈະປະກົດອອກມາເອງ

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້