facebook banner
logotype
ກັບຄືນລາຍການ

ເທັກນິກທີ່ເຫຼືອສຳລັບການເທຣດປະຈຳວັນຂອງທ່ານ

9:14 15 ມ.ກ. 2020
1045
Forex trading

ບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນບົດຄວາມສຸດທ້າຍສຳລັບ ລວມບົດຄວາມເທັກນິກທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອພັດທະນາຜົນການເທຣດໃນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ດີຂື້ນ ເທື່ອກ່ອນເຮົາໄດ້ເວົ້າເຖີງການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ລວເຖີງການເທຣດໃນຊ່ວງຂ່າວອອກ ແລະ ອື່ນໆ

ເທັກນິດຫຼາຍໆເທັກນິດໃນບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດ ທ່ານສາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ເຖີງວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເທຣດທຸກມື້ກໍ່ຕາມ ບາງເທັກນິກສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ທຸກສະພາວະຕະຫຼາດ ເຮົາມາເລີ່ມຕົ້ນກັນເລີຍ

ໃຊ້ເຄື່ອງມື RSI

ຖ້າທ່ານເທຣດຕາມແນວໂນ້ມ ເຄື່ອງມື RSI Overbought/Oversold ເໝາະສົມສຳລັບທ່ານ ເຸຄື່ອງມືນີ້ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມໃນການຫາຈັງຫວະການເຂົ້າເທຣດ ແລະ ມີໂອກາດສູງທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ

ເຄື່ອງມືນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຊ້ໃນສະພາວະຕະຫຼາດທີ່ມີແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ ຫຼື ຂາລົງຊັດເຈນ ວິທີການໃຊ້ຄືໃຫ້ເບີ່ງເສັ້ນ RSI ແລະ ເບີ່ງການທະລຸຂອງເສັ້ນໃນລະດັບຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

  1. ເມື່ອເຄື່ອງມືຕໍ່າກ່ວາ 30 ສະພາວະຕະຫຼາດເປັນ oversold ດັ່ງນັ້ນເປັນໂອກາດການເຂົ້າຊື້
  2. ເມື່ອເຄື່ອງມືສູງກວ່າ 70 ເປັນສັນຍານຂາລົງ ເປັນໂອກາດໃນການຂາຍ

ໃຊ້ກົດ 6%

ທ່ານຈື່ກົດ 1-2% ໃນ ບົດຄວາມທຳອິດ ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ກົດ 6% ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ຕ່າງກັນທີ່ເປັນຈຳນວນຄວາມສ່ຽງທີ່ທ່ານຈຳກັດອໍເດີທີ່ເປີດຢູ່ທັງໝົດ

ຕົວຢ່າງ ຖ້າທ່ານຕັ້ງຄວາມສ່ຽງທີ່ 2% ໃນແຕ່ລະອໍເດີ້ ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດມີອໍເດີທີ່ເປີດຢູ່ໄດ້ທັງໝົດ 3 ອໍເດີ້ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສ່ຽງພຽງ 6% ຂອງເງິນທຶນທັງໝົດໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ ເຖີງອໍເດີເກີດການຂາດທຶນ ທ່ານຈະເສຍເງິນທຶນພຽງຈຳນວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເປີດອໍເດີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່ານພຽງແຕ່ເຮັດການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງແຕ່ລະອໍເດີ້ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ເຊັ່ນ ທ່ານປັບຄວາມສ່ຽງຂອງແຕ່ລະອໍເດີ້ລົງເປັນ 1% ທ່ານສາມາດເປີດອໍເດີ້ໄດ້ 6 ອໍເດີ້ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນ

ຖ້າສັນຍາຢືນຢັນໃນການເຂົ້່າເທຣດສະເໝີ

ເຖີງວ່າທ່ານຈະເຫັນໂອກາດໃນການເຂົ້າເທຣດຕາມແຜນການເທຣດ ແລະ ລະບົບການຈັດການຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ ທ່ານບໍ່ສາມາດແນ່ໃຈໄດ້ 100% ວ່າຕະຫຼາດຈະປ່ຽນທິດທາງໄປທາງໃນ ດັ່ງນັ້ນ ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ຖ້າສັນຍານຢືນຢັນການເຂົ້າເທຣດກ່ອນສະເໝີ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜື່ງວ່າ ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເທຣດຈາກສັນຍານ price action

ການຢືນຢັນການເທຣດຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼາຍກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງທ່ານ:

  • ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖ້າກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງທ່ານເປັນຮູບແບບ candlestick ທ່ານຄວນຖ້າສັນຍານ ຫຼື ຢືນຢັນການເຂົ້າເທຣດຈາກຮູບແບບກຣາບກ່ອນ ເຊັ່ນ morning star, hammer, doji, ອື່ນໆ
  • ຖ້າໃຊ້ກົນລຍຸດ breakout ໃຫ້ຖ້າໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ເວລາປິດຂອງແທ່ງທີ່ມີການ break ກ່ອນ ດ້ວຍວິທີນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າສັນຍານຈະບໍ່ຜິດພາດ

ຈົດບັນທຶກການເທຣດຂອງທ່ານເອງ

ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ີປະໂຫຍດກັບນັກເທຣດຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍພຶ້ນຖານແລ້ວ ຈະເປັນການບັນຍາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະອໍເດີ້ທີ່ທ່ານເປີດ ບັນທຶກຈະຖືກໃຊ້ໃນການວິເຄາະແບບລົງເລິກສຳລັບການຕັດສິນໃຈໃນການເທຣດ ຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ໄດ້ຈາກຂໍ້ມູນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງທ່ານເອງ ກັບ ຄຳແນະນຳຄວນພັດທະນາລະບົບການເທຣດແນວໃດ

ຂຽນທຸກຢ່າງທີ່ຈະຄືບໍ່ສຳຄັນສຳລັບທ່ານ ແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍເປີດກໍ່ຍັງມີປະໂຫຍດ ເພາະອາດເປັນໂອກາດທີ່ທ່ານພາດໄປ ເຊີ່ງທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼັງຈາກມີການວິເຄາະບັນທຶກຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ

ຂໍ້ທີໜື່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ທ່ານສາມາດວິເຄາະຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ຖືກບັນທຶກໃວ້ໃນນັ້ນຢ່າງໜ້ອຍເທື່ອໜື່ງຕໍ່ອາທິດ ຈາກນັ້ນ ເມື່ອລະບົບເທຣດຂອງທ່ານຈະພັດທະນາຕົວເອງທ່ານກໍ່ສາມາດກັບມາວິເຄາະມັນເດືອນລະເທື່ອ

ໃຊ້ຕົວຊ່ວຍ Trailing Stop

ເຮົາໄດ້ເວົ້າເຖີງຄວາມສຳຄັນໃນການປົກປ້ອງກຳໄລຂອງທ່ານມາກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ Trailing Stop ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ລະບົບຈະເຄື່ອນ Stop Loss ຂອງທ່ານໄປຕາມທິດທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງລາຄາຖ້າເປັນທິດທາງທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຖ້າກຣາບແລ່ນກັບທາງກັນ SL ກໍຍັງຢູ່ບ່ອນຂອງມັນ ດ້ວຍວິທີນີ້ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນກຳໄລຂອງທ່ານໄດ້ຈຸດຕໍ່ຈຸດ

ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຄວາມສຳພັນຂອງຄູ່ເທຣດ

ຖ້າທ່ານເທຣດຫຼາຍກວ່າໜື່ງຄູ່ໃນເວລາດຽວກັນ ທ່ານກໍ່ຈະຕ້ອງຈື່ຄວາມສຳພັນຂອງຄູ່ເທຣດຢູ່ສະເໝີ ເຊີ່ງເປັນຄວາມສຳພັນຂອງສະກຸນເງິນໜື່ງກັບສະກຸນເງິນໜື່ງ ຄ່າຄວາມສຳພັນນີ້ເກີດຂຶ້ນຈາກຄູ່ເທຣດປະກອບດ້ວຍສະກຸນເງິນດຽວກັນ ລອງຄິດພາບວ່າ ການເທຣດ EURUSD ແລະ EURJPY ພ້ອມກັນ ເມື່ອການຄາດການທິດທາງຂອງລາຄາຜິດພາດສຳລັບສະກຸນເງິນເອີໂຣ ທ່ານກໍຈະແຮງຂາດທຶນເປັນສອງເທົ່າ ຖ້າທ່ານຂາດທຶນໃນຄູ່ທີ່ມີສະກຸນເງິນໂດລາ ຫຼື ເອີໂຣ ທ່ານຄວນປ່ຽນຄູ່ເທຣດເພາະມັນມີຄວາມສຳພັນກັນທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບສະກຸນເງິນຂອງທ່ານ

ທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄືຫຼີກລ້ຽງການເທຣດຄູ່ທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັນໂດຍທົ່ວໄປ ມີເຄື່ອງມືທີ່ມີປະໂຫຍດທີ່ອາດຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ມັນຄື Correlation Matrix ເຊີ່ງປະກອບໄປດ້ວຍລາຍຊື່ທັງໝົດຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັນ ໂດຍທ່ານສາມາດໃຊ້ມັນເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຂາດທຶນໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ

ສະຫຼຸບ

ແລະທັງໝົດນີ້ແມ່ນເຄັດລັບທີ່ເຮົາຢາກແບ່ງປັນທ່ານໃນມື້ນີ້ ແນ່ນອນວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ທຸກຢ່າງໃນຄັ້ງດຽວ ທຳອິດ ມັນອາດຈະຍາກ ເພາະນິໄສຈະຕ້ອງປ່ຽນແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ຢ່າງທີສອງ ຂໍ້ແນະນຳບາງຂໍ້ບໍ່ມີປະໂຫຍດກັບທ່ານເລີຍ ຕົວຢ່າງ ຖ້າທ່ານຕັດສີນໃຈເທຣດຄູ່ເງີນໃດເປັນຫຼັກ ທ່ານກໍ່ສາມາດລືມກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນຂອງຄູ່ເງິນອື່ນໆໄປໄດ້ເລີຍ

ແລ້ວອັນໃດທີ່ຄວນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປນັອັນດັບທຳອິດ ? ເຄັດລັບທຸກຢ່າງມີປະໂຫຍດບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ ແຕ່ສີ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ຂໍໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເຄັດລົບເຫຼົ່ານັ້ນ ແລ້ວຈື່ງຄ່ອຍໆໃຊ້ຂໍ້ອື່ນທີ່ເຫຼືອ ດ້ວຍວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປ້ອງກັນການລົງທຶນຂອງທ່ານ ແລະ ມີໂອກາດທົດສອບເຄັດລັບອື່ນໃນອານາຄົດ

ບົດຄວາມຍອດນິຍົມ

ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງ FXCL

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້ Charles Dow ທິດສະດີດາວ ແນວໂນ້ມໃຫຍ່ Relative Strength Index RSI ສັນຍານ ສັນຍານການລົບກວນຂອງຕະຫລາດ oversold/overbought correction ສະວິງ M30 ພື້ນຖານ Interbank ອໍເດີ Stop order Limit order ການປະກາດຂ່າວ ບັນຊີ Standard ບັນຊີ Interbank ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ສິ່ງທີເຮັດປະຈຳໃນການເທຣດ ກຼາບ M5 ການສຶກສາຟໍເຣັກ ຊຸດຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ຈິດວິທະຍາໃນການເທຣດ ການເທຣດຢໍເຣັກ XAUUSD ຫຍວນຈີນ flat ຢູ່ໂຣ ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ອາເມຣິກາ ລະດັບເງິນເຟີ້ XPTUSD platinum XAGUSD silver USDCNY Chinese Yuan ຄວາມສຳພັນ ເຄື່ອງມືຄຳນວນ ສະວອບ ຊົ່ວໂມງການເທຣດ ກົນລະຍຸດທະລຸກອບ ການເທຣດຕາມແນວໂນ້ມ Buy Stop Sell Stop Average True Range ATR ໄລຍະຫ່າງ ຮຽບຮຽນ ໄລຍະຊົງໂຕ ການເທຣດທີ່ລະດັບລາຄາ งສະພາບຄ່ອງ ຂະຫນາດ lot ສະຄຣິບ ຕາຕະລາງ Excel ຈຸດເຂົ້າຊື້ ບາລານ ແອບພີເຄຊັນ ຈຸດສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດ Fibonacci ໂປຼແກຼມເທຣດ ໂປຼແກຼມ proxy OS Windows XP ສັນຍານການເທຣດ EA ຊຸດຄວາມຄິດການເທຣດ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ອັດຕາ risk-to-reward ການເທຣດດ້ວຍໂຕເອງ ຂໍ້ດີຂອງຟໍເຣັກ ສັນຍານການເທຣດ ການສຶກສາຟຼໍເຣັກ ທີ່ປຶກສາ ລະດັບ Fibonacci USDJPY Buy Limit ຊ່ວງເວລາຕະຫລາດເອເຊຍ Cherry Blossom stop loss take profit การเทรดການເທຣດ gap
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້ Charles Dow ທິດສະດີດາວ ແນວໂນ້ມໃຫຍ່ Relative Strength Index RSI ສັນຍານ ສັນຍານການລົບກວນຂອງຕະຫລາດ oversold/overbought correction ສະວິງ M30 ພື້ນຖານ Interbank ອໍເດີ Stop order Limit order ການປະກາດຂ່າວ ບັນຊີ Standard ບັນຊີ Interbank ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ສິ່ງທີເຮັດປະຈຳໃນການເທຣດ ກຼາບ M5 ການສຶກສາຟໍເຣັກ ຊຸດຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ຈິດວິທະຍາໃນການເທຣດ ການເທຣດຢໍເຣັກ XAUUSD ຫຍວນຈີນ flat ຢູ່ໂຣ ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ອາເມຣິກາ ລະດັບເງິນເຟີ້ XPTUSD platinum XAGUSD silver USDCNY Chinese Yuan ຄວາມສຳພັນ ເຄື່ອງມືຄຳນວນ ສະວອບ ຊົ່ວໂມງການເທຣດ ກົນລະຍຸດທະລຸກອບ ການເທຣດຕາມແນວໂນ້ມ Buy Stop Sell Stop Average True Range ATR ໄລຍະຫ່າງ ຮຽບຮຽນ ໄລຍະຊົງໂຕ ການເທຣດທີ່ລະດັບລາຄາ งສະພາບຄ່ອງ ຂະຫນາດ lot ສະຄຣິບ ຕາຕະລາງ Excel ຈຸດເຂົ້າຊື້ ບາລານ ແອບພີເຄຊັນ ຈຸດສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດ Fibonacci ໂປຼແກຼມເທຣດ ໂປຼແກຼມ proxy OS Windows XP ສັນຍານການເທຣດ EA ຊຸດຄວາມຄິດການເທຣດ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ອັດຕາ risk-to-reward ການເທຣດດ້ວຍໂຕເອງ ຂໍ້ດີຂອງຟໍເຣັກ ສັນຍານການເທຣດ ການສຶກສາຟຼໍເຣັກ ທີ່ປຶກສາ ລະດັບ Fibonacci USDJPY Buy Limit ຊ່ວງເວລາຕະຫລາດເອເຊຍ Cherry Blossom stop loss take profit การเทรดການເທຣດ gap