facebook banner
logotype
Back to list

8 ຂັ້ນຕອນເພື່ອປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອາຊີບ Forex

12:25 27 ສ.ຫ. 2019
2376
For beginners

ທ່ານຕັດສິນໃຈເລີ່ມອາຊີເທຣດເດີ້ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລີ່ມແນວໃດ ຫຼື ບໍ່? ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຊີບໃດ ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນກໍ່ຈະຮູ້ສຶກສັບສົນໄປໝົດ ແຕ່ເມື່ອທ່ານມີແຜນທີ່ຊັດເຈນມັນຈະງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍໃນການທີ່ຈະໄປຮອດເປົ້າໝາຍ ເຮົາມີຄຳແນະນຳງ່າຍໆມາຝາກທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ແບບມີແບບແຜນ

1. ຮູ້ຄຳສັບ

ໃຫ້ຄິດວ່າກຳລັງເລີ່ມຮຽນພາສາ ທ່ານຈະຕ້ອງເລີ່ມດ້ວຍຫຼັກໄວຍະກອນ ທ່ານເລີ່ມດ້ວຍຄຳສັບ ການເທຣດ Forex ຈະຄືກັນ ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈຄຳສັບພື້ນຖານແລ້ວ ແລະ ທ່ານຈະເລີ່ມເຂົ້າໃຈເຸຖິງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ນີ້ເປັນຄຳສັບທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ຕະຫຼອດ:
 • ລາຄາ Bid / ราคา Ask
 • ຊື້/ຂາຍ
 • ສະກຸນເງິນຫຼັກ ແລະ ສະກຸນເງິນຮອງ (Base and quote currency)
 • ສະເປຣດ ແລະ ເລເວີ້ເຣດ
 • Pip ແລະ lot

ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈແລ້ວໃຫ້ສຶກສາເພີ່ມເຕີມໂດຍການອ່ານໜັງສື ຫຼື ຫາຂໍ້ມູນຜ່ານອອນໄລ

2. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດການຄວາມສ່ຽງ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເທຣດເກັ່ງຊໍ່າໃດ ຖ້າຕ້ອງການປົກປ້ອງເງິນທຶນຂອງທ່ານ ໃຫ້ທ່ານສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດການຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ພຽງຢ່າງດຽວສາມາດຂຽນເປັນບົດຄວາມໄດ້ເລີຍ ເຮົາຈະບອກວ່າທ່ານຄວນຈະເລີ່ມແນວໃດ:
 • ກ່ອນທີ່ຈະຝາກເງິນ ໃຫ້ຄິດໃວ້ກ່ອນວ່າທ່ານສາມາດທີ່ຈະຂາດທຶນໄດ້ສູງສຸດເທົ່າໃດ
 • ຈຳກັດການຂາດທຶນໃວ້ສະເໝີ
 • ວິເຄາະປະຕິວັດການເທຣດຈາກຄວາມຜິດພາດທີ່ຜ່ານມາ

3. ເລືອກໂບຣກເກີ້ທີ່ດີ

ໂບຣກເກີ້ຈະເປັນຕົວກາງລະຫວ່າງຕະຫຼາດກັບທ່ານ ຈຳນວນເງິນກຳໄລ/ຂາດທຶນຈາກຫຼາຍໜ້ອຍຊໍ່າໃດຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບໂບຣກເກີ້ທີ່ທ່ານເລືອກ ນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດການຫາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດກ່ອນການຕັດສິນໃຈ

ເບີ່ງຫາບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການມາຫຼາຍກວ່າ 10ປີ ກວດສອບເງື່ອນໄຂການເທຣດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ

ຕົວຢ່າ FXCL Markets ໂບຣກເກີ້ນີ້ເໝາະສົມກັບເທຣດເດີ້ເລີ່ມຕົ້ນເພາະມີເງື່ອນໄຂການເທຣດທີ່ດີ, ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ ແລະ ມີປະເພດບັນຊີທີ່ຮອງຮັບຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ FXCL ເໝາະສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບຂອງທ່ານ

4. ເລືອກປະເພດບັນຊີ

ປະເພດບັນຊີມີໃຫ້ເລືອກຫຼ!ກຫຼາຍ ບາງປະເພດເໝາະສົມເລີ່ມຕົ້ນ ເຊັ່ນ ບັນຊີ Micro Cent ຂອງ FXCL ບາງປະເພດເໝາະກັບເທຣດເດີ້ທີ່ມີປະສົບການ ເຊັ່ນ ບັນຊີ ECN ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕັດສິນໃຈ ໃຫ້ເຮັດການສຶກສາເງື່ອນໄຂການເທຣດທັງໝົດຢ່າງລະອຽດກ່ອນ ປະເພດບັນຊີທີ່ເໝາະສົມຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດ

5. ລົງທະບຽນກັບ FXCL

ຕອນນີ້ທ່ານມາຮອດຂັ້ນຕອນລົງທະບຽນ ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ທ່ານຈະເຮັດການເປີດບັນຊີ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ ຄາບິນເນັດ ເຊີ່ງເປັນພື້ນທີ່ຈະການບັນຊີເທຣດລວມໄປເຖີງການຝາກຖອນ ໃນການລົງທະບຽນໃຫ້ເຮັດຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:
 1. ເຂົ້າໄປໜ້າລົງທະບຽນ
 2. ໃສ່ຂໍ້ມູນ
 3. ຢືນຢັນອິເມລ
 4. ເປີດບັນຊີເທຣດ
 5. ຝາກເງິນ

6. ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມເທຣດ

ນັກການເທຣດທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມເທຣດກ່ອນ ຄື MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມນີ້ໃຊ້ງານງ່າຍ ແລະ ທ່ານສາມາດເຮັດການເທຣດໄດ້ທັນທີ

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານເຮັດການສຶກສາວິທີການໃຊ້ໂປຣແກຣມຢ່າງລະອຽດແລ້ວ ເຊັ່ນ ການໃຊ້ເຄື່ອງມື, Expert Advisor ແລະ ອື່ນໆ

ໃນການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ ໃຫ້ເຮັດການດາວໂຫຼດໄຟຣຕິດຕັ້ງສຳລັບຄອມພິວເຕີ້ ສຳລັບອຸປະກອນມືຖື iOS ຫຼື Android ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດໃນໂທລະສັບເລີຍ ສຳລັບລະຫັດຜ່ານໃຫ້ໃຊ້ລາຍລະອຽດທີ່ໄດ້ຮັບໃນອີເມລຫຼັງຈາກເປີດບັນຊີເທຣດ

7. ວິເຄາະຕະຫຼາດ

ຈື່ໃວ້ວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດເປີດອໍເດີ້ມົ້ວໆໄດ້ ຂັ້ນຕອນທຳອິດຈະຕ້ອງມີການວິເຄາະຕະຫຼາດ ແລະ ມັນຈະປະກອບມີຫຼັກການດັ່ງນີ້:
 1. ເທັກນິກ - ຄາດການທິດທາງຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ
 2. ປັດໄຈພື້ນຖານ - ວິເຄາະຂ່າວຈາກທົ່ວໂລກ
 3. ຄວາມຮູ້ສຶກ - ວິເຄາະວ່າເທຣດເດີ້ສ່ວນໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດຄິດຫຍັງຢູ່

ທ່ານສາມາດເລືອກຮູບແບບໃດໜື່ງ ຫຼື ທັງໝົດໄດ້ເລີຍ ແຕ່ໃຫ້ລອງເດໂມກ່ອນ ເມື່ອສາມາດວິເຄາະຕະຫຼາດໄດ້ແລ້ວກໍ່ເລີ່ມເທຣດບັນຊີແທ້

8. ເລີ່ມເທຣດເທື່ອທຳອິດ

ໃນຕອນນີ້ທ່ານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເທຣດ ໃຫ້ເປີດໂປຣແກຣມ MetaTrader 4 ຂື້ນມາ ຕື່ມລາຍລະອຽດລົງໄປ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ສຶກສາມາໃນການເລີ່ມເທຣດ

ແລະ ຕອນນີ້ທ່ານມີທຸກສີ່ງແລ້ວທີ່ຈະເປັນເທຣດເດີ້ ຈື່ໃວ້ວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງໃຈຮ້ອນ ຄ່ອຍໆສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ ແລະ ຝຶກຝົນເທຣດ ນີ້ເປັນວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ

 

 

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order