facebook banner
logotype
ກັບຄືນລາຍການ

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບຄ່ອງ

12:58 17 ມ.ກ. 2020
1090
For beginners

ຖ້າເຈົ້າໄດ້ອ່ານບົດຄວາມຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງບົດຄວາມທີ່ເວົ້າເຖີງຫົວຂໍ້ຟໍເຣັກ ເຈົ້າອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ “ ສະພາບຄ່ອງສູງ” ໃນຕະຫລາດແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ແຕ່ສຳລັບເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ ຄຳນີ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ຢາກ ເຈົ້າຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າການທີ່ມີສະພາບຄ່ອງນັ້ນເປັນຂໍ້ດີ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຫມາຍຂອງຄຳໆນີ້ ?

ເຮົາຈະມາເວົ້າເຖີງແນວຄວາມຄິດນີ້ແລະຈະບອກໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ວ່າເວລາໃດທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການເປີດແລະຖືອໍເດີເມຶ່ອເບິ່ງເຖີງສະພາບຄ່ອງໃນຕະຫລາດ

ສະພາບຄ່ອງແມ່ນຫຍັງ

ເຮົາສາມາດເວົ້າເຖີງປະຫວັດສາດມາງເສດຖະກິດແລະຈຸດກຳເນີດຂອງສະພາບຄ່ອງລວມເຖີງການນຳສະພາບຄ່ອງມາປັບໃຊ້ໃນຫລາຍສາຂາໄດ້ ແຕ່ເຮົາຄິດວ່າການອາທິບາຍສະພາບຄ່ອງດ້ວຍຄຳເວົ້າໆງ່າຍໆຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈໄດ້

ສະພາບຄ່ອງໂດຍພື້ນຖານຄືລະດັບຂອງປະສົງແລະອຸປະທານ ຖ້າມີລະດັບສູງ ເຈົ້າສາມາດເຮັດການຊື້ຂາຍສິນຄ້າໃດໆໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ສຳລັບໃນຟໍເຣັກ ການມີສະພາບຄ່ອງສູງຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າເຈົ້າສາມາດເຮັດການຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນຕອນໃດກະໄດ້ ນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ການມີສະພາບຄ່ອງສູງໃນຕະຫລາດຟໍເຣັກຖືເປັນຂໍ້ດີ

ຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບຄ່ອງໃນຟໍເຣັກ

ຈາກຂໍ້ຄວາມຢູ່ເທິງເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າການມີສະພາບຄ່ອງສູງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດເຮັດການຊື້ຂາຍທີ່ປະລິມານສູງໄດ້ ຄວາມໄວໃນການຊື້ຂາຍໃນຕະຫລາດນັ້ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຄື່ອນທີ່ຂອງລາຄາ ດັ່ງນັ້ນສະພາບຄ່ອງໃນຕະຫລາດຈຶ່ງມີຜົນກພທົບຕໍ່ຄວາມຜັນຜວນດ້ວຍ ທິດທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງລາຄາຢູ່ກຼາບນັ້ນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຜັນຜວນດັ່ງນີ້:

  1. ຖ້າມີສະພາບຄ່ອງສູງ ກຼາບຈະແລ່ນໂດຍບໍ່ມີການກະໂດດຢ່າງຮຸນແຮງ
  2. ຖ້າມີສະພາບຄ່ອງຕ່ຳ ກຼາບຈະແລ່ນຜັນຜວນແລະເຈົ້າຈະພົບ slippage ແລະ gap

ໃຫ້ຈື່ໄວ້ດັ່ງນີ້ ຖ້າມີສະພາບຄ່ອງສູງຄວາມຜັນຜວນຈະຕ່ຳ ຖ້າມີສະພາບຄ່ອງຕ່ຳຄວາມຜັນຜວນຈະສູງ

ໃຫ້ລະວັງການເທຣດໃນຊ່ວງມີຂ່າວປະກາດອອກມາ ເຖີງຈະມີສະພາບຄ່ອງສູງ ລາຄາສາມາດໂດດຢ່າງຮຸນແຮງໄດ້ ໃນຊ່ວງເວລານີ້ເທຣດເດີຫລາຍຄົນບໍ່ຕ້ອງການສ່ຽງແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະຫລີກລ້ຽງການເທຣດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບຂອງອຸປະສົງແລະອຸປະທານລົດລົງ ເຮັດໃຫ້ສະພາບຄ່ອງລົດລົງນຳ

ສະພາບຄ່ອງຂອງສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ຟໍເຣັກເປັນຕະຫລາດທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກເງິນນັ້ນເປັນທີ່ຕ້ອງການຈາກທົ່ວໂລກ ໃນທຸກຊ່ວງເວລາ ຄົນຈະເຮັດການແລກປ່່ຽນເງິນດ້ວຍສິນຄ້າຕ່າງໆ ນີ້ເປັນເຫດຜົນວ່າສະກຸນເງິນນັ້ນເປັນທີ່ຕ້ອງການຕະຫລອດເວລາ ແລະ ບໍ່ແປກໃຈເລີຍວ່າປະລິມານການເທຣດຂອງຟໍເຣັກນັ້ນວັດກັນໃນຫນ່ວຍລ້ານໆ

ສະກຸນເງິນທີມີຄວາມຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກຄືໂດລ້າສະຫະລັດ (USD) ການຊື້ຂາຍ 62% ຂອງທັງຫມົດເປັນສະກຸນເງິນ USD ນີ້ເປັນເຫດຜົນວ່າສະກຸນເງິນຫລັກເປັນສະກຸນເງິນທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງໃນຕະຫລາດ ແລະ ພົບເຫັນເຫດການທີ່ສະກຸນເງິນເຫລົ່ານີ້ຂາດສະພາບຄ່ອງໄດ້ຫນ້ອຍຫລາຍ

ສະພາບຄ່ອງໃນຊ່ວງເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ສະພາບຄ່ອງມີຫລາຍລະດັບໃນແຕ່ລະມື້ ແນ່ນອນວ່າ ມີປັດໄຈທີ່ມີອິດທິພົນຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຊ່ວງການເທຣດທີ່ມີສະພາບຄ່ອງຕ່ຳມັກເປັນຊ່ວງເວລາຕະຫລາດເອເຊຍ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການມັກໃກ້ກັບຊ່ວງຕະຫລາດລອນດອນທີ່ມັກຖືຜ່ານຊ່ວງຕະຫລາດນິວຢຼອກແລະປ່ອຍອອກໃນຊ່ວງທ້າຍ

ເມຶ່ອການພິຈາລະນາອິນດິເຄເຕີເຫລົ່ານີ້ຊ່ວງເວລາຢູໂຣບແລະອາເມຣິກາເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການເທຣດ ກຼາບເວລານີ້ຈະເຄື່ອນທີ່ຢ່າງສະບາຍແລະມັກມີທິດທາງເປັນໄປຕາມຄາດ ເຊິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຕະຫລາດມີໂອກາດຫນ້ອຍທີ່ກູາບຈະບໍ່ເຫນັງ

ລະດັບຂອງສະພາບຄ່ອງຈະລົດລົງຫລາຍຫລັງຈາກເຂົ້າໃກ້ຊ່ວງເວລາໃນການເທຣດທັງຫມົດ ຕະຫລາດຈະເລີ່ມຄາດເດົາບໍ່ໄດ້ແລະລະດັບຂອງຄວາມສ່ຽງກໍ່ຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ນີ້ຄືເຫດຜົນວ່າຜູ້ເທຣດແບບ day trade ມັກບໍ່ປິດອໍເດີຄ້າງໄວ້ຂ້າມຄືນ ມີໂອກາດທີ່ຄວາມຜັນຜວນຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄືໂອກາດຄາດທຶນເປັນຈຳນວນຫລາຍນັ້ນມີສູງ

ລະດູການມີຜົນຕໍ່ສະພາບຄ່ອງອີກດ້ວຍ ໃນຊ່ວງທ້າຍລະດູການຮ້ອນແລະຊ່ວງກ່ອນວັນພັກປີໃຫມ່ ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການສະກຸນເງິນຈະລົດລົງຫລາຍ ແລະມີຄົນເທຣດໃນຕະຫລາດຫນ້ອຍ ເຮົາຈະເອີ້ນຕະຫລາດໃນຊ່ວງນີ້ວ່າ “ຈ່ອຍ” ແລະ “ອ່ອນແອ” ເທຣດເດີຟໍເຣັກຫລັກບາງແຫ່ງໃນຕະຫລາດມັກໃຊ້ຄວາມອ່ອນແອນີ້ເປັນຂໍ້ດີ ເນື່ອງຈາກປະລິມານການເທຣດຫນ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາແລ່ນໄປໃນທິດທາງທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນນີ້ ເທຣດເດີຟໍເຣັກຫລາຍຄົນຈຶ່ງພະຍາຍາມຫລີກລ້ຽງການເທຣດໃນຊ່ວງເວລານີ້

ຂໍ້ເສຍຂອງການມີສະພາບຄ່ອງຕ່ຳ

ເມຶ່ອມີຄວາມຕ້ອງການສະກຸນເງິນຕ່ຳ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດກໍມັກຈະບໍ່ດີປານໃດ ໂດຍປົກກະຕິມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງສະພາບຄ່ອງຕ່ຳແລະຄ່າສະເປຣດກ້ວາງຂຶ້ນ ຖ້າເຈົ້າເທຣດສະເປຣດລອຍຕົວ ເຈົ້າຄວນເປີດອໍເດີໃນຊ່ວງທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງ

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີຫລາຍກໍສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມໄວໃນການປະມວນຜົນອໍເດີ ສະພາບຄ່ອງທີ່ລົດລົງ ອໍເດີກໍຈະຖືກປະມວນຜົນຊ້າລົງແລະມີໂອກາດເກີດ requote ຫລາຍຂຶ້ນ

ສະຫລຸບ

ມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ຮຽນຫບັງແນ່ ? ສະພາບຄ່ອງຫລາຍເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ປຽບຫລາຍຂໍ້ :

  • ຕະຫລາດເຄື່ອນທີ່ສະບາຍ ບໍ່ມີ slippage ຫຼື gap
  • ຄ່າສະເປຣດແລະ requote ຕ່ຳລົງ
  • ຄວາມໄວໃນການປະມວນຜົນອໍເດີເພີ່ມຂຶ້ນ

ເຈົ້າອາດຈະບອກວ່າເຈົ້າຄວນຫລີກລ້ຽງການເທຣດໃນຊ່ວງທີ່ມີສະພາບຄ່ອງຕ່ຳ ການບໍ່ເປີດອໍເດີໃນຊ່ວງທີມີການອອກຂ່າວຫລັກທາງເສດຖະກິດການເທຣດໃນຕະຫລາດລອນດອນແລະນິວຢຼອກເປັນຫລັກ ແລະ ພະຍາຍາມຫລີກລ້ຽງການເທຣດໃນຊ່ວງກ່ອນວັນພັກເທດສະການ ຈະດີກວ່າ

ແລະນີ້ຄືຂໍ້ສະຫລຸບສຳລັບມື້ນີ້ ເຮົາຫວັງວ່າເລື່ອງ “ສະພາບຄ່ອງ” ຈະຊັດເຈນຂຶ້ນສຳລັບເຈົ້າແລະເຈົ້າສາມາດປັບໃຊ້ຄວາມຮູ້ນີ້ໃນການເທຣດເພຶ່ອພັດທະນາສັກກາຍະພາບຂອງເຈົ້າເອງ

ບົດຄວາມຍອດນິຍົມ

ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງ FXCL

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້ Charles Dow ທິດສະດີດາວ ແນວໂນ້ມໃຫຍ່ Relative Strength Index RSI ສັນຍານ ສັນຍານການລົບກວນຂອງຕະຫລາດ oversold/overbought correction ສະວິງ M30 ພື້ນຖານ Interbank ອໍເດີ Stop order Limit order ການປະກາດຂ່າວ ບັນຊີ Standard ບັນຊີ Interbank ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ສິ່ງທີເຮັດປະຈຳໃນການເທຣດ ກຼາບ M5 ການສຶກສາຟໍເຣັກ ຊຸດຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ຈິດວິທະຍາໃນການເທຣດ ການເທຣດຢໍເຣັກ XAUUSD ຫຍວນຈີນ flat ຢູ່ໂຣ ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ອາເມຣິກາ ລະດັບເງິນເຟີ້ XPTUSD platinum XAGUSD silver USDCNY Chinese Yuan ຄວາມສຳພັນ ເຄື່ອງມືຄຳນວນ ສະວອບ ຊົ່ວໂມງການເທຣດ ກົນລະຍຸດທະລຸກອບ ການເທຣດຕາມແນວໂນ້ມ Buy Stop Sell Stop Average True Range ATR ໄລຍະຫ່າງ ຮຽບຮຽນ ໄລຍະຊົງໂຕ ການເທຣດທີ່ລະດັບລາຄາ งສະພາບຄ່ອງ ຂະຫນາດ lot ສະຄຣິບ ຕາຕະລາງ Excel ຈຸດເຂົ້າຊື້ ບາລານ ແອບພີເຄຊັນ ຈຸດສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດ Fibonacci ໂປຼແກຼມເທຣດ ໂປຼແກຼມ proxy OS Windows XP ສັນຍານການເທຣດ EA ຊຸດຄວາມຄິດການເທຣດ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ອັດຕາ risk-to-reward ການເທຣດດ້ວຍໂຕເອງ ຂໍ້ດີຂອງຟໍເຣັກ ສັນຍານການເທຣດ ການສຶກສາຟຼໍເຣັກ ທີ່ປຶກສາ ລະດັບ Fibonacci USDJPY Buy Limit ຊ່ວງເວລາຕະຫລາດເອເຊຍ Cherry Blossom stop loss take profit การเทรดການເທຣດ gap ວັດທະຈັກຕະຫລາດ mark-up mark-down ການລວມເຂົ້າກັນ distribution ການເທຣດຂາລົງ ການເທຣດຂາຂຶ້ນ ອໍເດີຍາວ ອໍເດີສັ້ນ double bottom triple bottom double top triple top ຮູບແບບສັນຍານ ວັດທະຈັກການເລືອກປະທານະທິບໍດີ ຄື້ນ Elliott ຄື້ນKondratiev
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້ Charles Dow ທິດສະດີດາວ ແນວໂນ້ມໃຫຍ່ Relative Strength Index RSI ສັນຍານ ສັນຍານການລົບກວນຂອງຕະຫລາດ oversold/overbought correction ສະວິງ M30 ພື້ນຖານ Interbank ອໍເດີ Stop order Limit order ການປະກາດຂ່າວ ບັນຊີ Standard ບັນຊີ Interbank ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ສິ່ງທີເຮັດປະຈຳໃນການເທຣດ ກຼາບ M5 ການສຶກສາຟໍເຣັກ ຊຸດຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ຈິດວິທະຍາໃນການເທຣດ ການເທຣດຢໍເຣັກ XAUUSD ຫຍວນຈີນ flat ຢູ່ໂຣ ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ອາເມຣິກາ ລະດັບເງິນເຟີ້ XPTUSD platinum XAGUSD silver USDCNY Chinese Yuan ຄວາມສຳພັນ ເຄື່ອງມືຄຳນວນ ສະວອບ ຊົ່ວໂມງການເທຣດ ກົນລະຍຸດທະລຸກອບ ການເທຣດຕາມແນວໂນ້ມ Buy Stop Sell Stop Average True Range ATR ໄລຍະຫ່າງ ຮຽບຮຽນ ໄລຍະຊົງໂຕ ການເທຣດທີ່ລະດັບລາຄາ งສະພາບຄ່ອງ ຂະຫນາດ lot ສະຄຣິບ ຕາຕະລາງ Excel ຈຸດເຂົ້າຊື້ ບາລານ ແອບພີເຄຊັນ ຈຸດສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດ Fibonacci ໂປຼແກຼມເທຣດ ໂປຼແກຼມ proxy OS Windows XP ສັນຍານການເທຣດ EA ຊຸດຄວາມຄິດການເທຣດ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ອັດຕາ risk-to-reward ການເທຣດດ້ວຍໂຕເອງ ຂໍ້ດີຂອງຟໍເຣັກ ສັນຍານການເທຣດ ການສຶກສາຟຼໍເຣັກ ທີ່ປຶກສາ ລະດັບ Fibonacci USDJPY Buy Limit ຊ່ວງເວລາຕະຫລາດເອເຊຍ Cherry Blossom stop loss take profit การเทรดການເທຣດ gap ວັດທະຈັກຕະຫລາດ mark-up mark-down ການລວມເຂົ້າກັນ distribution ການເທຣດຂາລົງ ການເທຣດຂາຂຶ້ນ ອໍເດີຍາວ ອໍເດີສັ້ນ double bottom triple bottom double top triple top ຮູບແບບສັນຍານ ວັດທະຈັກການເລືອກປະທານະທິບໍດີ ຄື້ນ Elliott ຄື້ນKondratiev