facebook banner
logotype
Back to list

ວິທີເທຣດຕາມແນວໂນ້ມ

17:29 27 ພ.ຈ. 2019
1454
Forex trading

ກົນລະຍຸດຂອງຟໍເລັກຈຳນວນຫລາຍໆຕ້ອງມີສ່ວນເຊື່ອມໂຍມກັບແນວໂນ້ມ ແລະ ນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫນ້າແປກໃຈ ສຸດທ້າຍແລ້ວເມຶ່ອເຈົ້າເບິ່ງເຫັນວ່າຕະຫລາດກຳລັງເຄື່ອນທີໄປທາງໃດແລະຮູ້ວ່າເມຶ່ອໃດມັນຈະປ່ຽນທິດ ການຕັດສິນໃຈໃນການເທຣດຂອງເຈົ້າກໍຈະກາຍເປັນສິ່ງຈະຕ້ອງໄຕຕອງ ແລະ ມັນຈະນຳກຳໄລມາໃຫ້ເຈົ້າ

ສິ່ງທີເຈົ້າຕ້ອງມີເພຶ່ອເລີ່ມເທຣດຕາມແນວໂນ້ມ:

  • ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະກຳຫນົດແນວໂນ້ມ
  • ເລືອກຮູບແບບການເທຣດ
  • ເລືອກກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ

ຫນຶ່ງໃນ ບົດຄວາມກ່ອນຫນ້ານີ້ ຂອງເຮົາໄດ້ເຄີຍອະທິບາຍໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ແລ້ວວ່າແນວໂນ້ມແມ່ນຫຍັງແລະກຳນົດທິດທາງໄດ້ແນວໃດ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະມາເວົ້າເຖີງອີກໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ເຮົາຈະມາອະທິບາຍກ່ຽວກັບການເທຣດແນວໂນ້ມເພີ່ມເຕິມ

3 ຂັ້ນຕອນຂອງການເທຣດແນວໂນ້ມ

ເຊັ່ນດຽວກັບກົນບະຍຸດອື່ນໆ ການເທຣດແນວໂນ້ມຈະຖືກດຳເນີນໄປຕາມແຜນການທີ່ຊັດເຈນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງສ້າງໄວ້ລ່ວງຫນ້າ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນທີ່ເຈົ້າທີ່ເຈົ້າຕ້ອງມີໃນແຜນການກໍຄ່ອນຂ້າງງ່າຍ:

  1. ກຳຫນົດທິດທາງແນວໂນ້ມ
  2. ຄົ້ນຫາຈຸດເຂົ້າອອກອໍເດີຂອງເຈົ້າ
  3. ກຳນົດຈຸດອອກ ໄດ້ແກ່ ການຕັ້ງລະດັບ Stop Loss ແລະ Take Profit

ການເທຣດຕາມ Breakout

tການເທຣດຕາມແນວໂນ້ມມີຢູ່ຫລາຍວິທີເຊັ່ນ ການເທຣດຕາມຄ່າສະເລັ່ຍເຄື່ອນທີ່ ເທຣດທີລະດັບແນວຕ້ານແລະແນວຮັບ ເທຮດຕາມແນວໂນ້ມແລະກອບ channel ເປັນຕົ້ນ ເຮົາບໍ່ສາມາດອະທິບາຍວິທີການທັງຫມົດໄດ້ໃນຫນຶ່ງບົດຄວາມ ດັ່ງນີ້ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເນັ້ນວິທີການເຈາະໂຈງ ນັ້ນຄືການເທຣດຕາມ breakou

ສ່ວນສຳຄັນຄ່ອນຂ້າງງ່າຍ ນັ້ນຄື ເຈົ້າແຄ່ຕັ້ງສົມຫມຸດຖານວ່າແນວໂນ້ມຈະປ່ຽນທິດທາງແລະຕັດຜ່ານລະດັບລາຄາຫລັກ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນຕະຫລາດຂາຂຶ້ນນັ້ນ ລາຄາມັກຈະແລ່ນອອກຈາກລະດັບແນວຮັບຫຼືເສັ້ນແນວໂນ້ມ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດກໍຄືຈັບເອົາທັນທີທີ່ລາຄາຫລຸດລົງໄປຈາກລະດັບທີ່ຕັ້ງໄວ້ແລະຕະຫລາດເລີ່ມຈະອ່ອອນຄ່າລົງ

ປະໂຫຍດສຳຄັນຢ່າງຫນຶ່ງໃນກົນລະຍຸດ breakout ຄືບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດອໍເດີເທຣດເອງໃນການຕັ້ງຄ່າການເທຣດທີ່ສົມບູນສົມບູນແບບ ທັນທີເຈົ້າໄດ້ຂໍ້ສະຫລຸບວ່າແນວໂນ້ມພ້ອມທີ່ຈະປ່ຽນແປງ ເຈົ້າກໍສາມາດວາງການເຂົ້າເທຣດດ້ວຍ pending order ໄດ້ ເມຶ່ອກຼາບແລ່ນໄປແຕະລາຄາທີ່ເຈົ້າຕັ້ງໄວ້ ອໍເດີກໍຈະຖືກເປີດເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ແຕ່ເນື່ອງຈາກເຈົ້າບໍ່ມີທາງແນ່ໃຈໄດ້ 100% ວ່າລາຄາຈະແລ່ນໄປໃນທິດທາງທີ່ເຈົ້າຄາດຫວັງໄວ້ ການຕັ້ງ Stop Loss ກັບທຸກອໍເດີທີ່ເຈົ້າເປີດຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ສຳລັບການເທຣດແນວໂນ້ມ ມັກຈະຕັ້ງຄ່າໄວ້ກັບຈຸດສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບທິດທາງຂອງຕະຫລາດ ແລະ ຢ່າລືມກຳນົດຈຸດປິດອໍເດີດ້ວຍເຊັ່ນກັນເພຶ່ອຜົນການເທຣດທີ່ດີຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຄວນລືມຕັ້ງ Take Profit ເຊັ່ນກັນ

ຈົງຈື່ໄວ້ວ່າກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມເທຣດເຈົ້າຄວນວິເຄາະອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລກ່ອນ ເມຶ່ອເຈົ້າໄດ້ເຮັດການຕັ້ງຄ່າ SL ແລະ TP ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າໂອກາດໃນການໄດ້ກຳໄລນັ້ນຫລາຍກວ່າໂອກາດຂາດທຶນຫຼືບໍ່ ອັດຕາສ່ວນນັ້ນຄວນຈະເປັນຢ່າງຫນ້ອຍ 1:2 ຫຼື 1:3 ເຊັ່ນ ຫາກຕັ້ງຄ່າ SL ไว้ 100 pip ດັ່ງນັ້ນການຕັ້ງຄ່າ TP ຂອງເຈົ້າຄວນເປັນຢ່າງຫນ້ອຍ 200-300 pip

ວິທີເບິ່ງການປ່ຽນແປງຂອງແນວໂນ້ມ

ແນ່ນອນວ່າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຕັ້ງອໍເດີ pending ໄດ້ໃນທຸກໆຈຸດສະວີງທີ່ເຈົ້າເຫັນ ເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫມົດມື້ໃນການເບິ່ງກຼາບແລະເຮັດການຄຳນວນ ວິທີການທີ່ງ່າຍກວ່າຄືການວິເຄາະສະພາບຕະຫລາດເພຶ່ອເບິ່ງວ່າແນວໂນ້ມນັ້ນແຂງແຮງຫລາຍປານໃດ ແລະ ແນວໂນ້ມອ່ອນລົງ ກໍຈະມີໂອກາດປ່ຽນທິດໄດ້

ມີຢູ່ສາມວິທີໃນການປະເມີນຄວາມແຂງແຮງຂອງແນວໂນ້ມ:

  1. ເບິ່ງຈຸດສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດ
  2. ເບິ່ງຄວາມຖີ່ຂອງການສະວີງ
  3. ເບິ່ງຄວາມຫນາແໜ້ນຂອງລາຄາແຖວເສັ້ນແນວໂນ້ມ

ຈຸດສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດ

ວິທີລຽບງ່າຍ ໃຫ້ເບິ່ງໄປທີ່ກຼາບແລະເບິ່ງຈຸດສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດ ເມຶ່ອເຈົ້າສັງເກດວ່າຈຸດຕ່ຳສຸດໄເ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງຫຼືສູງສຸດຕົກລົງມາ ສະແດງວ່າແນວໂນ້ມອ່ອນຄ່າລົງແລະມີໂອກາດປ່ຽນທິດໄດ້

ຄວາມຖີ່ຂອງການສະວີງ

ເຈົ້າສາມາດເບິ່ງຄວາມແຂງແຮງຂອງແນວໂນ້ມໄດ້ຈາກຄວາມຖີ່ຂອງລາຄາທີ່ແລ່ນໄປຕຳເສັ້ນແນວໂນ້ມ ຖ້າລາຄາແລ່ນກັບໄປຫາເສັ້ນແນວໂນ້ມສຳຄັນຢູ່ເລື່ອຍໆ ສະແດງວ່າແນວໂນ້ມນັ້ນເລີ່ມອ່ອນຄ່າລົງ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖ້າຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນຂອງຂາລົງ ລາຄາໄດ້ແຕະເສັ້ນແນວໂນ້ມທຸກໆ 30-40 ມື້ ແລະ ໃນຄະນະນີ້ປ່ຽນມາເປັນທຸກໆ 5 ມື້ ດັ່ງນັ້ນໃນກໍລະນີນີ້ໂອກາດທີ່ຈະປ່ຽນໄປເປັນ sideway ຫຼືຂາຂຶ້ນ

ຄວາມຫນາແຫນ້ນແຖວເສັ້ນແນວໂນ້ມ

ວິທີນີ້ຄ້າຍຄືກັບວິທີທີ່ແລ້ວ ຖ້າລາຄາເລີ່ມ ເຫນັງຕີງ ແຖວເສັ້ນແນວໂນ້ມ ມີໂອກາດທີ່ລາຄາກັບໂຕໄດ້ ເຊິ່ງເຮົາຄິດວ່າມັນຄຸ້ມຖ້າຕັ້ງອໍເດີ pending ໄວ້

ສະຫລຸບ

ການເທຣດ price action ນັ້ນເປັນວິທີການເທຣດທີ່ເຊຶ່ອຖືໄດ້ ເມຶ່ອເຈົ້າເຮັດການວິເຄາະກຼາບຢູ່ສະເຫມີ ເຈົ້າຈະເລີ່ມເຂົ້າໃຈແລະຄາດການການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນສະຖານະການຕ່າງໆໄດ້ ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການໃຊ້ອິນດິເຄເຕີສຳລັບການເທຣດຕາມແນວໂນ້ມກໍສາມາດໃຊ້ໄດ້ ແຕ່ພາຍຫລັງເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກກວ່າ ເຈົ້າມີຄວາມຊ່ຽວຊານຫນ້ອຍລົງໃນການຮັບຮູ້ພາວະຕະຫລາດ

ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະໃຊ້ວິທີໃດ ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າໃນຊ່ວງທີ່ມີຂ່າວອອກນັ້ນຕະຫລາດຈະແລ່ນໄປໃນທິດທາງທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດການໄດ້ ໃຫ້ກວດເບິ່ງປະຕິທິນເສດຖະກິດກ່ອນເລີ່ມເທຣດແລະຫລີກລ້ຽງການເທຣດໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຂ່າວສຳຄັນອອກມາ

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ