facebook banner
logotype
ກັບຄືນລາຍການ

ເຫດຜົນທີ່ເດເທຣດຂອງເຈົ້າບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ

16:19 16 ທ.ວ. 2019
1664
Forex trading

ການເທຣດແບບເດເທຣດອາດຈະເປັນຮູບແບບການເທຣດຟໍເລັກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍທີ່ສຸດ ເທຮດເດີເລີ່ມຕົ້ນອາດຈະເຂົ້າໃຈຜິດວ່າການເທຣດຮູບແບບນີ້ງ່າຍທີ່ສຸດແລະເຮັດກຳໄລໄດ້ດີທີ່ສຸດ ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຄິດວ່າເດເທຣດນັ້ນພຽງແຕ່ເປີດອໍເດີໃນແຕ່ລະເຊົ້າແລະປິດອໍເດີຕອນແລງດ້ວຍຜົນກຳໄລ ເຮົາຫວັງວ່າການເທຣດຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສຳເລັດໂດຍງ່າຍຕາມທີ່ຄິດໄວ້ ແຕ່ການເທຣດຮູບແບບນີ້ຄວາມສ່ຽງມີຢູ່ຫລາກຫລາຍ

ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເດເທຣດນັ້ນທ້າທາຍ ? ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າການທີ່ຈະເລີ່ມເທຣດແບບເດເທຣດນັ້ນເຈົ້າຄວນຮູ້ອີ່ຫຍັງແນ່

ຮູບແບບຂອງເດເທຣດ

ຫົວຂໍ້ນີ້ມີປະໂຫຍດສຳລັບຜູ້ທີ່ເລີ່ມເທຣດຟໍເລັກແລະເຄີຍໄດ້ຍິນເດເທຣດ ຖ້າເຈົ້າເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເດເທຣດເຈົ້າສາມາດຂ້າມໄປຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປໄດ້ເລີຍ

ມີການເທຣດຫລາຍຮູບແບບສຳລັບຟໍເລັກ ສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄືໄລຍະເວລາການເທຣດ ໂດຍທົ່ວໄປຈະມີຮູບແບບການດັ່ງນີ້

 1. Scalping
 2. High-Frequency trading
 3. Day trading
 4. Swing trading
 5. Position trading

ຕາມຮູບແບບການເທຣດຂ້າງເທິງ ເດເທຣດເປັນການທີ່ໃຊ້ເວລາໄລຍະປານກາງ ມີການເລືອກອໍເດີລາຍຊົ່ງໂມງແລະບໍ່ຖືອໍເດີຂ້າມມື້

ເທຣດເດີທີ່ເທຣດແບບເດເທຣດໂດຍທົ່ວໄປຈະເລືອກໃຊ້ timeframe ທີ່ສັ້ນເຊັ່ນ 1 ຊົ່ວໂມງ 4ຊົ່ວໂມງ ມີການວິເຄາະຕະຫລາດໂດຍໃຊ້ກຼາບຮູບແບບດຽວກັນ ໃນລະຫວ່າງມື້ຈະມີການຕັ້ງ Stop Loss ທີ່ສັ້ນ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ທ້າທາຍສຳລັບເດເທຣດ

ເປັນຫຍັງເດເທຣດໄ້ຮັບຄວາມນິຍົມ

ໂຊກບໍ່ດີທີ່ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນສ່ວນໃຫຍ່ເລືອກກົນລະຍຸດການເທຣດດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ຜິດ ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນມາເທຣດຟໍເລັກເພຶ່ອຫາເງິນແບບວ່ອງໄວ ແລະ ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ ເດເທຣດຈຶ່ງເປັນຮູບແບບການເທຣດທີ່ຫນ້າສົນໃຈ:

 • ใช้ການເທຣດໂດຍ timeframe ທີ່ສັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງເຫັນໂອກາດໃນການເຮັກກຳໄລໄດ້ຫລາຍ ເທຣດເດີບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖ້າດົນໆ
 • ຮູ້ຜົນກຳໄລໄດ້ຢ່າງທັນທີພາຍໃນຫນຶ່ງມື້ ເນື່ອງຈາກຈະຕ້ອງປິດອໍເດີທັງຫມົດກ່ອນເປັນມື້ໃຫມ່

ເຮົາຈະຄິດວ່າເຫດຜົນເຫລົ່ານີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຫນ້າສົນໃຈໃນການເລືອກຮູບແບບການເທຣດ ຈັງໃດກໍຕາມ ກ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະຕັດສິນໃຈ ເຈົ້າຄວນສຶກສາວ່າຂໍ້ເສຍຂອງການເທຣດມີຫຍັງແນ່

ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເດເທຣດເປັນສິ່ງທ້າທາຍ

ຖ້າເທຣດໄລຍະສັ້ນຫລາຍເທົ່າໃດ ສັນຍານເທຣດກໍຈະຜັນຜວນຫລາຍເທົ່ານັ້ນ ນີ້ເປັນເຫດຜົນວ່າການເທຮດແບບສະວິງເທຣດມັກຈະໃຫ້ຜົນລັບທີ່ດີກວ່າເດເທຣດ ເຊິ່ງມີປັດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງນີ້:

 • ສັນຍານການເທຣດຜັນຜວນ
 • ສັນຍານຂີ້ຕົວະສູງ
 • Stop-Hunting
 • ອໍເດີຖືກປິດກ່ອນທີ່ອໍເດີນັ້ນຈະແລ່ນເຂົ້າມາເຮັດກຳໄລ
 • ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍຈາກປັດໄຈພື້ນຖານ

ສັນຍານການເທຣດຜັນຜວນ

ກຼາບໄລຍະສັ້ນຈະສະແດງສັນຍານການເທຣດທີ່ຜັນຜວນ ລາຄາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຂຶ້ນລົງແຮງເຮັດໃຫ້ສັນຍານເທຣດນັ້ນຜິດພາດເທຣດເດີທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຈະມັກພົບສັນຍານເທຣດປະເພດ false breakout ເຊິ່ງຫລັງຈາກເປີດອໍເດີແລ້ວລາຄາຈະແລ່ນປ່ຽນທິດທາງຢ່າງວ່ອງໄວ ຖ້າບໍ່ມີການໃຊ້ Stop Loss ອາດຂາດທຶນຈຳນວນຫລາຍໄດ້

ສັນຍານຂີ້ຕົວະສູງ

ມີສັນຍານຂີ້ຕົວະຫລາຍໃນກຼາບລາຍວັນ 1ຊົ່ວໂມງແລະ4ຊົ່ວໂມງ ໂດຍທົ່ວໄປເກີດຈາກຕອບສະຫນອງຂອງເທຣດເດີໃນຊ່ວງທີ່ມີການປະກາດຂ່າວ ນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ເທຣດເດີລາຍວັນຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ວ່າການເຄື່ອນທີ່ຂອງລາຄາແບບໃດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແບບໃດບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຕ້ອງເຝິກຝົນ

Stop-Hunting

ເທຣດເດີສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ມີການຕັ້ງ Stop Loss ແຖວລະດັບລາຄາທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂບກເກີທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊຶ່ອຖືເຮັດການບັງຄັບລາຄາເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອໍເດີຈຳນວນຫລາຍທີາຕັ້ງ Stop Loss ທີ່ລະດັບລາຄາຖືກປິດທັງຫມົດ ການກະທຳແບບນີ້ເອີ້ນວ່າ Stop-Hunting

Stop-Hunting ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ກຼາບ timeframe ສູງ ແຕ່ດ້ວຍລາຄາທີ່ແລ່ນຢ່າງຮຸ່ນແຮງນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດ Stop-Hunting ເຮັດໃຫ້ເທຣດເດີລາຍວັນຂາດທຶນໄດ້ ນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເລືອກເທຣດກັບໂບກເກີທີ່ມີຄວາມຫນ້າເຊຶ່ອຖືແລະບໍ່ເກີດການ Stop-Hunting

ອໍເດີຖືກປິດກ່ອນທີ່ອໍເດີນັ້ນຈະແລ່ນເຂົ້າມາເຮັດກຳໄລ

ເນື່ອງຈາກເທຣດເດີແບບເດເທຣດຈະປິດອໍເດີທັງຫມົດກ່ອນສິ້ນສຸດວັນ ພວກເຂົາຈຶ່ງມັກພາດໂອກາດໃນການເຮັດກຳໄລເພີ່ມເຕີມ ແນ່ນອນວ່າໂອກາດທີ່ລາຍການທີ່ສ້າງກຳໄລອາດກາຍເປັນບໍ່ກຳໄລໃນລະຫວ່າງທີ່ເຈົ້າລັບ ແຕ່ຖ້າຮູ້ຈັກຕັ້ງລະດັບ Stop Loss ແລະ Take Profit ອໍເດີທີ່ຖືຄ້າງໄວ້ເກີນກວ່າຫນຶ່ງມື້ກໍອາດສ້າງກຳໄລໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ນີ້ຄືເຫດຜົນສະວິງເທຣດມັກສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳໄລໄດ້ຫລາຍກວ່າການເທຣດແບບເດເທຣດ

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງຈາກປັດໄຈພື້ນຖານ

ແມ້ແຕ່ຂ່າວຫຼືຂ່າວນ້ອຍໆ ກໍ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ກຼາບ low timeframe ມັນເກີດຂຶ້ນບໍ່ແມ່ນເພາະວ່າເປັນເຫດການທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຕະຫລາດແຕ່ເປັນປະຕິກິລິຍາຂອງຜູ້ເທຣດທີ່ມີຕໍ່ເຫດການນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນລະມັດລະວັງ ໃນການເທຣດແບບເດເທຣດ

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະສຳເລັດໃນການເທຣດແບບເດເທຣດ

ຫນ້າເສຍດາຍທີ່ບໍ່ມີເວດມົນທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າສັນຍານການເທຣດໃດຈະໄດ້ຜົນ ມັນມາຈາກປະສົບການ ຕໍ່ໄປນີ້ຄືເຄັດລັບເລັກນ້ອຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນຜູ້ເທຣດເດເທຣດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້:

 • ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ການຮຽນຮູ້ໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ກ່ຽວກັບເດເທຣດ ຄົ້ນຫາເທັກນິກແລະເຄື່ອງມືທີ່ຜູ້ເທຣດເດເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານໃຊ້ກັນ
 • ເຝິກຝົນໃຫ້ກລາຍ ເລີ່ມດ້ວຍການເທຣດເດໂມ້ ທົດລອງສັນຍານຫລາຍໆແບບ ໃນຫລາຍສະຖານະການການຕະຫລາດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້
 • ບັນທຶກການເທຣດເຖີງຈະເປັນການເທຣດເດໂມ້ ວິທີນີ້ເຈົ້າຈະສາມາດວິເຄາະວ່າສັນຍານໃດມີຄວາມຫນ້າເຊຶ່ອຖືຫລາຍກວ່າແລະເຈົ້າຄວນເລືອກສັນຍານໃດໃນເຮັດເດເທຣດ
 • ຕັ້ງລະດັບລາຄາຫລັກໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສູງກວ່າເພຶ່ອຕັດສິນໃຈດ່ານແນວໂນ້ມຫລັກໄດ້ແມ່ນຍຳຫລາຍຂຶ້ນ ຈາກນັ້ນ ຕັ້ງຄ່າລະດັບດຽວກັນຢູ່ກ໌າບລາຍຊົ່ງໂມງແລະ4ຊົ່ວໂມງ

ເຮົາຫວັງວ່າຂໍ້ມູນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເລີ່ມການເປັນເທຣດເດີແບບເດເທຣດໄດ້ ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າດົນໄປເທົ່າໃດທັກສະຂອງເຈົ້າຈະຍິ່ງຈະພັດທະນາຂຶ້ນ ພຽງເຈົ້າເດີນຫນ້າໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍ

ບົດຄວາມຍອດນິຍົມ

ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງ FXCL

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້ Charles Dow ທິດສະດີດາວ ແນວໂນ້ມໃຫຍ່ Relative Strength Index RSI ສັນຍານ ສັນຍານການລົບກວນຂອງຕະຫລາດ oversold/overbought correction ສະວິງ M30 ພື້ນຖານ Interbank ອໍເດີ Stop order Limit order ການປະກາດຂ່າວ ບັນຊີ Standard ບັນຊີ Interbank ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ສິ່ງທີເຮັດປະຈຳໃນການເທຣດ ກຼາບ M5 ການສຶກສາຟໍເຣັກ ຊຸດຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ຈິດວິທະຍາໃນການເທຣດ ການເທຣດຢໍເຣັກ XAUUSD ຫຍວນຈີນ flat ຢູ່ໂຣ ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ອາເມຣິກາ ລະດັບເງິນເຟີ້ XPTUSD platinum XAGUSD silver USDCNY Chinese Yuan ຄວາມສຳພັນ ເຄື່ອງມືຄຳນວນ ສະວອບ ຊົ່ວໂມງການເທຣດ ກົນລະຍຸດທະລຸກອບ ການເທຣດຕາມແນວໂນ້ມ Buy Stop Sell Stop Average True Range ATR ໄລຍະຫ່າງ ຮຽບຮຽນ ໄລຍະຊົງໂຕ ການເທຣດທີ່ລະດັບລາຄາ งສະພາບຄ່ອງ ຂະຫນາດ lot ສະຄຣິບ ຕາຕະລາງ Excel ຈຸດເຂົ້າຊື້ ບາລານ ແອບພີເຄຊັນ ຈຸດສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດ Fibonacci ໂປຼແກຼມເທຣດ ໂປຼແກຼມ proxy OS Windows XP ສັນຍານການເທຣດ EA ຊຸດຄວາມຄິດການເທຣດ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ອັດຕາ risk-to-reward ການເທຣດດ້ວຍໂຕເອງ ຂໍ້ດີຂອງຟໍເຣັກ ສັນຍານການເທຣດ ການສຶກສາຟຼໍເຣັກ ທີ່ປຶກສາ ລະດັບ Fibonacci USDJPY Buy Limit ຊ່ວງເວລາຕະຫລາດເອເຊຍ Cherry Blossom stop loss take profit การเทรดການເທຣດ gap
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້ Charles Dow ທິດສະດີດາວ ແນວໂນ້ມໃຫຍ່ Relative Strength Index RSI ສັນຍານ ສັນຍານການລົບກວນຂອງຕະຫລາດ oversold/overbought correction ສະວິງ M30 ພື້ນຖານ Interbank ອໍເດີ Stop order Limit order ການປະກາດຂ່າວ ບັນຊີ Standard ບັນຊີ Interbank ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ສິ່ງທີເຮັດປະຈຳໃນການເທຣດ ກຼາບ M5 ການສຶກສາຟໍເຣັກ ຊຸດຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ຈິດວິທະຍາໃນການເທຣດ ການເທຣດຢໍເຣັກ XAUUSD ຫຍວນຈີນ flat ຢູ່ໂຣ ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ອາເມຣິກາ ລະດັບເງິນເຟີ້ XPTUSD platinum XAGUSD silver USDCNY Chinese Yuan ຄວາມສຳພັນ ເຄື່ອງມືຄຳນວນ ສະວອບ ຊົ່ວໂມງການເທຣດ ກົນລະຍຸດທະລຸກອບ ການເທຣດຕາມແນວໂນ້ມ Buy Stop Sell Stop Average True Range ATR ໄລຍະຫ່າງ ຮຽບຮຽນ ໄລຍະຊົງໂຕ ການເທຣດທີ່ລະດັບລາຄາ งສະພາບຄ່ອງ ຂະຫນາດ lot ສະຄຣິບ ຕາຕະລາງ Excel ຈຸດເຂົ້າຊື້ ບາລານ ແອບພີເຄຊັນ ຈຸດສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດ Fibonacci ໂປຼແກຼມເທຣດ ໂປຼແກຼມ proxy OS Windows XP ສັນຍານການເທຣດ EA ຊຸດຄວາມຄິດການເທຣດ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ອັດຕາ risk-to-reward ການເທຣດດ້ວຍໂຕເອງ ຂໍ້ດີຂອງຟໍເຣັກ ສັນຍານການເທຣດ ການສຶກສາຟຼໍເຣັກ ທີ່ປຶກສາ ລະດັບ Fibonacci USDJPY Buy Limit ຊ່ວງເວລາຕະຫລາດເອເຊຍ Cherry Blossom stop loss take profit การเทรดການເທຣດ gap