facebook banner
logotype
ກັບຄືນລາຍການ

ອາຍຸທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເລີ່ມລົງທຶນຄວນອາຍຸຈັກປີ

9:18 11 ທ.ວ. 2019
1886
Trading Psychology

ມີປັດໄຈຫລາຍຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ວ່າເຈົ້າເປັນເທຣດເດີປະເພດໃດຫຼືແມ້ກະທັງເຈົ້າຈະສາມາດເປັນເທຣດເດີໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ເຊັ່ນ ເຈົ້າມີບຸກຄະລິກຈັ່ງໃດ,ມີຄະຕິຈັ່ງໃດ,ແລະ ມີອາຍຸຈັກປີ ? ແມ່ນແລ້ວ ອາຍຸຂອງເຈົ້າເປັນປັດໄຈທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນອາຊີບຟໍເລັກ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິງເຈົ້າເປັນເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ

ກະລຸນາຢ່າຄິດວ່າມີອາຍຸຊວງໃດຊວງຫນຶ່ງທີ່ຈະສາມາດປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການເທຣດຟໍເລັກໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ວ່າອາຍຸຈະຈັກປີ ລວມເຖີງເຈົ້າ ມີຂໍ້ດີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປເຊິ່ງເຈົ້າຄວນຮູ້ແລະນຳໄປໃຊ້

ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານອາຍຸ

ແນ່ນອນວ່າເຈົ້າບໍ່ສາມາດເປັນເທຣດເດີໄດ້ທຸກຊວງອາຍຸ ໂບກເກີສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ຮັບເທຣເເດີທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີແລະໃນບາງປະເທດ ອາຍຸຂັ້ນຕ່ຳຂອງການເປັນເທຣດເດີ Forex ຄື21 ປີ ເຫດຜົນທີ່ຈຳກັດອາຍຸ ເນື່ອງຈາກການເທຣດໃນຕະຫລາດແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນຈຳເປັນຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລື່ອງສຳຄັນທາງດ້ານການເງິນຕ່າງໆ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າເຈົ້າມີອາຍຸ 18 ປີ ແຕ່ຕ້ອງການເຂົ້າສູ່ໂລກຂອງການເທຣດ ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ເວລານີ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໄດ້ໂດຍການເລີ່ມຕົ້ນສຶກສາ-ອ່ານຫນັງສື,ບົດຄວາມ,ແລະ ເວັບຕ່າງໆ ແລະ ເຈົ້າມີອາຍຸຄົບ 18 ປີແລ້ວ ເຈົ້າສາມາດເລີ່ມຕົ້ນເທຣດໄດ້ເລີຍໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາມາກ່ອນຫນ້ານີ້

ເທຣດເດີໄວຫນຸ່ມສາວ

ເຮົາມາເວົ້າເຖີງເທຣດເດີໄວຫນຸ່ມສາວທີ່ມີອາຍຸ 18ປີ - 35ປີ ເຊິ່ງເຊຶ່ອກັນວ່ານີ້ເປັນຊ່ວງອາຍຸທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດສິ່ງໃຫມ່ໆ ລວມເຖີງການເທຣດຟໍເລັກດ້ວຍ ຂໍ້ດີຂອງເທຣດເດີໄວລຸ້ນຜູ້ຍິງແມ່ນຫຍັງ ?

ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້

ເມື່ອເຈົ້າຍັງມີອາຍຸບໍ່ຫລາຍສະພາບຈິດໃຈຂອງເຈົ້າຈະພ້ອມແລະຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ມີເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ແລະ ເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫລາຍ

ການເທຣດຟໍເລັກກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຄວາມຈື່ຈຳໃນຂໍ້ມູນປະລິມານຫລາຍ ແນ່ນອນວ່າເມຶ່ອເຈົ້າອາຍຸບໍ່ຫລາຍເຈົ້າສາມາດເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ງ່າຍຫລາຍ

ພະລັງສູງ

ຕະຫລາດອັດຕາແລກປ່ຽນເປີດ 24 ຊົ່ວໂມງ / ມື້ ມີໂອກາດດີໆໃນການເທຣດຈະເກີດຂຶ້ນເມຶ່ອເຈົ້າຫລັບໄປແລ້ວ ນອກຈາກນັ້ນ ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງຖ້າກວດສອບເທຣດຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ແລະ ອາດເປັນເວລາທີ່ເຈົ້າສະດວກເນືອ່ງຈາກມີການກຳຫນົດການຂອງຂ່າວທີ່ຈະອອກມາຫຼືເຫດຜົນອື່ນ ຖ້າເຈົ້າອາຍຸບໍ່ຫລາຍ ເຈົ້າມີພະລັງງານສູງເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຍັງສາມາດເທຣດໃນຊ່ວງສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຫຍາກເຫລົ່ານີ້ໄດ້

ຈັດການກັບການຂາດທຶນ

ຄົນໄວຫນຸ່ມສາວສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ມີຄອບຄົວຫຼືລູກທີ່ຕ້ອງເອົາ ຄົນເຫລົ່ານີ້ບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມທາງການເງິນ ດັ່ງນັ້ນເຂົາສາມາດທົນຕໍ່ການຂາດທຶນໄດ້ດີກວ່າ ແລະ ນີ້ເປັນພື້ນຖານຂອງການມີທັກສະຄະຕິທີ່ດີໃນການເທຣດ ຈາກສະຖິຕິຜ່ານມາ ຄົນໄວໜຸ່ມສາວມີທັກສະທີ່ດີໃນການຈັດການກັບການຂາດທຶນ

ຂໍ້ເສຍຂອງຄົນໄວໜຸ່ມສາວ

ເປັນເລື່ອງແປກທີ່ໄວໜຸມສາວຈະມີຂໍ້ດີແຕ່ພຽງຢ່າງດຽວ ເຮົາມາເບິ່ງຂໍ້ເສຍກັນ:

  • ອາລົມຮຸນແຮງ ອາລົມເຊັ່ນ ຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ຄວາມໂມໂຫ ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຂອງຄົນໄວໜຸ່ມສາວ ການເທຣດໂດຍຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງຄວາມຮູ້ສຶກເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຖ້າເກີດການຂາດທຶນຂຶ້ນມາແລະຍັງຝືນທີ່ຈະເທຣດຕໍ່ໄປໂດຍບໍ່ວິເຄາະເຖີງສາເຫດຂອງຄວາມຜິດພາດ ກໍອາດຈະສູນເສຍເງິນທັງຫມົດໄດ້
  • ບໍ່ມີເງິນລົງທຶນຈຳນວນຫລາຍ ເມຶ່ອອາຍຸ18ປີຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ມີເງິນຈຳນວນຫລາຍພໍທີຈະລົງທຶນໃນຟໍເລັກໄດ້ ເຮົາຍໍ່ໄດ້ຫມາຍເຖີງຈຳນວນເງິນ100 $ ເຊິ່ງພໍພຽງໃນການເລີ່ມຕົ້ນເທຣດ ເຮົາມາເວົ້າເຖີງເງິນລົງທຶນຈຳນວນ 1000 $ ຫຼື ສູງກ່ວາເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລເຕັມເມັດເຕັມຫນ່ວຍ
  • ບໍ່ຈິງຈັງ ຄົນໄວໜຸ່ມບໍ່ຈິງຈັງແມ້ກະທັງສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດເນືຶອງຈາກຄົນໄວນີ້ມັກທີ່ຈະໃຊ້ເວລາກັບໝູ່ຫຼືຄົນຮັກ ການເທຣດຟໍເລັກຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມ,ລະບຽບວິໄນ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ຄົນໄວນີ້ບໍ່ທຸກຄົນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້

ເທຣດເດີໄວກາງຄົນ

ເຮົາມາເວົ້າເຖີງຂໍ້ດີຂອງຄົນໄວກາງຄົນທີ່ມີອາຍຸ 35-55 ປີ

ມີທັກສະທີ່ເຫມາະສົມ

ເຮົາມາເວົ້າເຖີງແລ້ວວ່າການເທຣດຟໍເລັກຈະຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມ,ມີລະບຽບ,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລວມເຖີງຄວາມອົດທົນ ຄຸນລັກສະນະເຫລົ່ານີ້ຈະມີເພີ່ມຂຶ້ນເມຶ່ອມີອາຍຸຫລາຍຂຶ້ນ ນີ້ເປັນເຫດຜົນວ່າເທຣດເດີທີ່ອາຍຸຫລາຍກວ່າ 35ປີ ມັກຈະຕັດສິນໃຈເທຣດໄດ້ດີ ຕ່າງຈາກໄວໜຸ່ມສາວ

ມີຄວາມຮອບຂອບໃນການລົງທຶນ

ເມຶ່ອອາຍຸ 35 ປີ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະມີເງິນທ້ອນຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງສາມາດນຳມາລົງທຶນໃນຟໍເລັກໄດ້ ນອກຈາກນີ້ຫລາຍຄົນມີຄອບຄົວທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນໄວນີ້ມີຄວາມຮອບຂອບໃນການລົງທຶນ ເມຶ່ອຝາກເງິນ 1000$ ຫຼື ສູງກວ່າ ເທຣດເດີໄວກາງຄົນຈະພະຍາຍາມຄິດວິເຄາະດ້ານການເງິນຢ່າງຮອບຂອບກ່ອນຕັດສິນໃຈເທຣດດັ່ງນີ້:

  • ເຮັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງເຄັງຂັດ
  • ບໍ່ເສຍເກີນ 1-2% ໃນແຕ່ລະການເທຣດ

ສຳລັບຄົນໄວກາງຄົນ ການເທຣດຟໍເລັກບໍ່ແມ່ນແກມ ເມຶ່ອເຈົ້າມີອາຍຸຫລາຍກວ່າ 35ປີ ເຈົ້າຈະເທຣດເພຶ່ອກຳໄລ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະນີ້ຖືເປັນຂໍ້ດີທີ່ສຳຄັນ

ການຄວມຄຸມອາລົມ

ສິ່ງທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກຄວບຄຸມອາລົມ ຄວາມສາມາດໃນການບໍ່ສະແດງອອກທາງອາລົມ ເມຶ່ອຈຳເປັນຈະມີເພີ່ມຂຶ້ນຕາມປະສົບການ ນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ເມຶ່ອເຈົ້າມີອາຍຸຫລາຍຂຶ້ນ ເຈົ້າຈະຄວບຄຸມອາລົມໄດ້ດີ ນີ້ເປັນຂໍ້ດີທີ່ເຈົ້າຄວນຈະນຳມາໃຊ້ເມຶ່ອເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນເທຣດທີ່ອາຍຸ 35ປີຫຼືສູງກວ່າ

ອາຍຸ 55ປີ ຫຼື ຫລາຍກວ່າ

ຄົນມີອາຍຸສາມາດເທຣດຟໍເລັກໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໃນຊ່ວງເວລານີ້ ເຈົ້າມີຂໍ້ດີທັງຫມົດສຳລັບຄົນໄວກາງຄົນ ແລະ ລູກຂອງເຈົ້າໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ດັງນັ້ນເຈົ້າສາມາດຈັດການເງິນແລະເວລາໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ ເຖີງແມ່ນວ່າການເທຣດຈະເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍເຈົ້າ ແຕ່ຈະບໍ່ມີໃຜຫ້າມເຈົ້າຈາກການລອງເທຣດ ຖ້າເຈົ້າມີຄວາມຕ້ອງການແລະອົດທົນພຽງພໍ ເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດກຳໄລມາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນເຈົ້າໄດ້

ໄວທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດຄືອາຍຸຈັກປີ?

ແຕ່ລະຊ່ວງໄວກໍມີຂໍ້ດີແຕກຕ່າງກັນ ບໍ່ມີຊ່ວງທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບຟໍເລັກ ເຖີງແມ້ເຈົ້າຈະພາດໃນການເປັນເທຣດເດີທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຄວາມຮູ້ແລະຄວາມສາມາດໃນການເປັນເທຣດເດີທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ຄວາມຮູ້ແລະຄວາມສາມາດທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບໃນຊ່ວງການເທຮດມີປະໂຫຍດກັບເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນຟໍເລັກສອນສິ່ງດີໆຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ ຄວາມອົດທົນ,ຄວາມມີວິໄນ,ຄວາມຕ້ອງການຊະນະ ເຖີງແມ່ນວ່າການເທີຣດຟໍເລັກບໍ່ເຫມາະສົມກັບເຈົ້າ ເຈົ້າສາມາດນຳສິ່ງນີ້ເຫລົ່ານີ້ໄປປະຍຸກໃຊ້ກັບສິ່ງອື່ນເພຶ່ອໃຫ້ເຖີງເປົ້າຫມາຍທີ່ເຫມາະສົມກັບເຈົ້າ

ບົດຄວາມຍອດນິຍົມ

ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງ FXCL

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້ Charles Dow ທິດສະດີດາວ ແນວໂນ້ມໃຫຍ່ Relative Strength Index RSI ສັນຍານ ສັນຍານການລົບກວນຂອງຕະຫລາດ oversold/overbought correction ສະວິງ M30 ພື້ນຖານ Interbank ອໍເດີ Stop order Limit order ການປະກາດຂ່າວ ບັນຊີ Standard ບັນຊີ Interbank ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ສິ່ງທີເຮັດປະຈຳໃນການເທຣດ ກຼາບ M5 ການສຶກສາຟໍເຣັກ ຊຸດຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ຈິດວິທະຍາໃນການເທຣດ ການເທຣດຢໍເຣັກ XAUUSD ຫຍວນຈີນ flat ຢູ່ໂຣ ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ອາເມຣິກາ ລະດັບເງິນເຟີ້ XPTUSD platinum XAGUSD silver USDCNY Chinese Yuan ຄວາມສຳພັນ ເຄື່ອງມືຄຳນວນ ສະວອບ ຊົ່ວໂມງການເທຣດ ກົນລະຍຸດທະລຸກອບ ການເທຣດຕາມແນວໂນ້ມ Buy Stop Sell Stop Average True Range ATR ໄລຍະຫ່າງ ຮຽບຮຽນ ໄລຍະຊົງໂຕ ການເທຣດທີ່ລະດັບລາຄາ งສະພາບຄ່ອງ ຂະຫນາດ lot ສະຄຣິບ ຕາຕະລາງ Excel ຈຸດເຂົ້າຊື້ ບາລານ ແອບພີເຄຊັນ ຈຸດສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດ Fibonacci ໂປຼແກຼມເທຣດ ໂປຼແກຼມ proxy OS Windows XP ສັນຍານການເທຣດ EA ຊຸດຄວາມຄິດການເທຣດ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ອັດຕາ risk-to-reward ການເທຣດດ້ວຍໂຕເອງ ຂໍ້ດີຂອງຟໍເຣັກ ສັນຍານການເທຣດ ການສຶກສາຟຼໍເຣັກ ທີ່ປຶກສາ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້ Charles Dow ທິດສະດີດາວ ແນວໂນ້ມໃຫຍ່ Relative Strength Index RSI ສັນຍານ ສັນຍານການລົບກວນຂອງຕະຫລາດ oversold/overbought correction ສະວິງ M30 ພື້ນຖານ Interbank ອໍເດີ Stop order Limit order ການປະກາດຂ່າວ ບັນຊີ Standard ບັນຊີ Interbank ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ສິ່ງທີເຮັດປະຈຳໃນການເທຣດ ກຼາບ M5 ການສຶກສາຟໍເຣັກ ຊຸດຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ຈິດວິທະຍາໃນການເທຣດ ການເທຣດຢໍເຣັກ XAUUSD ຫຍວນຈີນ flat ຢູ່ໂຣ ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ອາເມຣິກາ ລະດັບເງິນເຟີ້ XPTUSD platinum XAGUSD silver USDCNY Chinese Yuan ຄວາມສຳພັນ ເຄື່ອງມືຄຳນວນ ສະວອບ ຊົ່ວໂມງການເທຣດ ກົນລະຍຸດທະລຸກອບ ການເທຣດຕາມແນວໂນ້ມ Buy Stop Sell Stop Average True Range ATR ໄລຍະຫ່າງ ຮຽບຮຽນ ໄລຍະຊົງໂຕ ການເທຣດທີ່ລະດັບລາຄາ งສະພາບຄ່ອງ ຂະຫນາດ lot ສະຄຣິບ ຕາຕະລາງ Excel ຈຸດເຂົ້າຊື້ ບາລານ ແອບພີເຄຊັນ ຈຸດສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດ Fibonacci ໂປຼແກຼມເທຣດ ໂປຼແກຼມ proxy OS Windows XP ສັນຍານການເທຣດ EA ຊຸດຄວາມຄິດການເທຣດ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ອັດຕາ risk-to-reward ການເທຣດດ້ວຍໂຕເອງ ຂໍ້ດີຂອງຟໍເຣັກ ສັນຍານການເທຣດ ການສຶກສາຟຼໍເຣັກ ທີ່ປຶກສາ