facebook banner
logotype
Back to list

ວິທີການຈັດການຄວາມສ່ຽງຢ່າງເຫມາະສົມ

13:34 9 ທ.ວ. 2019
883
Forex trading

ເຈົ້າລອງຖາມໃຜກະໄດ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ຍິນສະເຫມີວ່າການເທຮດຟໍເລັກນັ້ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແຕ່ຍໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຄວບຄຸມມັນບໍ່ໄດ້ ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການເທຣດເປັນອາຊີບ ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງມີລະບົບການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີດີ

ເຈົ້າຄວນສ້າງແຜນທີທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເຮັດຕາມມັນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີອາລົມມາກ່ຽວຂ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຈົ້າວ່າໃຊ້ວິທີແນວໃດ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມີແນວຄິດພື້ນຖານຂອງລະບົບການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ເຈົ້າຄວນນຳໄປໃຊ້ນຳ ບໍ່ດັ່ງແຜນນີ້ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດເລີຍ ເຮົາມາເບິ່ງແນວຄິດນີ້ກັນ

ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ

ອາດຈະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບພື້ນຖານນີ້ມາແລ້ວ ແຕ່ເຮົາຈະເວົ້າຕື່ມອີກຄັ້ງ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຈົ້າລົງທຶນໃນຈຳນວນເງິນທີເຈົ້າບໍ່ຢ້ານເສຍມັນໄປ

ຖ້າເຈົ້າລົງທຶນດ້ວຍເງິນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ກິນອາຫານມື້ອື່ນ ການເທຣດແຕ່ລະເທຣດຈະມີອາລົມມາກ່ຽວຂ້ອງ ອາລົມຕ່າງໆຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຜິດພາດແລະໃນທີ່ສຸດເງິນລົງທຶນຂອງທານກໍຈະຫມົດໄປ

ຕັ້ງລະດັບຄວາມສ່ຽງໃນການເທຣດ

ເຈົ້າບໍ່ຄວນສ່ຽງທັງຫມົດໃນການເທຣດຄັ້ງດຽວ ເຖີງແມ່ນວ່າໂອກາດທີ່ຈະກຳໄລເກືອບຈະ 100% ກໍຕາມ ການເທຣດແຕ່ລະເທຣດຂອງເຈົ້າຄວນຈະສ່ຽງພຽງແຕ່ 1-2% ຂອງເງິນລົງທຶນທັງຫມົດ ເຊັ່ນ ຖ້າເງິນລົງທຶນຂອງທ່ານຄື $1,000 ເຈົ້າຄວນຈະເທຣດບໍ່ເກີນ $10-$20 ຕໍ່ລາຍການ

ในการควบคໃນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງນີ້ ໃຫ້ເຈົ້າປັບໂວລຸ້ມໃນຫນ່ວຍລ໋ອດຂອງອໍເດີ ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າມັນຢາກໃນການຄຳນວນຄ່າລ໋ອດທີ່ເຫມາະສົມ ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ ເຄື່ອງຄຳນວນ ໄດ້

ໃຫ້ເຈົ້າຄຳນວນຄວາມສ່ຽງນີ້ສະເຫມີໃນການເທຣດ ນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍ ເຖີງເຈົ້າຈະກຳໄລຕິດໆກັນກະບໍ່ໄດ້ ຫມາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຄວນຈະເພີ່ມໂວລຸ້ມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ

ກວດສອບອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລຢ່າງລະມັດລະວັງ

ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກໆໂອກາດໃນການເທຣດຈະຄຸ້ມຄ່າຕໍ່ການລົງທຶນ ກ່ອນທີ່ຈະເທຣດ ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້:

  1. ຕັ້ງ Stop Loss
  2. ຕັ້ງ Take Profit
  3. ຄຳນວນອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ

ເມຶ່ອເຈົ້າຕັ້ງລະດັບລາຄາຕາມໃນຂັ້ນຕອນຂ້າງເທິງ ເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າເຈົ້າມີໂອກາດຂາດທຶນຫຼືໄດ້ກຳໄລຫລາຍເທົ່າໃດໃນແຕ່ລະການເທຣດ ສຳລັບການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ເຫມາະສົມ ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລຄວນຈະເປັນຢ່າງນ້ອຍ 1:3 ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ ຫາກ Stop Loss ຕັ້ງເປັນ 10 pip ຈາກລາຄາເປີດ ດັງນັ້ນ Take Profit ຄວນຈະເປັນຢ່າງຫນ້ອຍ 30 pip ຂຶ້ນໄປຈາກລາຄາເປີດດຽວກັນ

ໃຊ້ເວລາເຈລະຈາຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ເລເວີເຣດເຮັດໃຫ້ສາມາດເປີດເທຣດໂວລຸ້ມຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ໂດຍໃຊ້ເງິນລົງທຸນຫນ້ອຍ ຍິ່ງໃຊ້ເລເວີເຣດສູງຍິ່ງສາມາດເຮັດກຳໄລໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະການເທຣດ ແຕ່ໃນຄະນະດຽວກັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສ໋ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ

ມັນສຳຄັນຫລາຍຕໍ່ການຮຽນຮູ້ວ່າຄວນຈະໃຊ້ ຂະຫນາດເລເວີເຣດ ໃນແຕ່ລະການເທຣດເປັນເທົ່າໃດ ມັນຄຸ້ມຄ່າຖ້າໃຊ້ເລເວີເຣດທີ່ຕ່ຳສຳລັບໂວລຸ້ມທີ່ສຸດຫຼືລາຍການເທຣດທີ່ໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າ1ມື້

ເຈົ້າຄວນຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຜັນຜວນຂອງຄູ່ທີ່ເທຣດດ້ວຍ ຖ້າມີຄວາມຜັນຜວນຫລາຍ ເລເວີເຣດໃຊ້ກໍຄວນຈະຕ່ຳລົງດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນສຳລັບຄູ່ເທຣດຫລັກໃຫ້ໃຊ້ເລເວີເຣດທີ່ຕ່ຳກວ່າຄູ່ເທຣດ exotic

ຈົງຈື່ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນຂອງຄູ່ເທຣດ

ຖ້າເຈົ້າເທຣດຫລາຍໃນເວລາດຽວກັນ ເຈົ້າຄວນຈະຈື່ໄວ້ວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາອາດຈະຊ້ຳກັນໄດ້ ເມຶ່ອເຈົ້າເຮັດການເທຣດຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ ໃຫ້ຈື່ດັ່ງນີ້:

  • ລາຍການເທຣດສາມາດຫັກລ້າງກັນເອງໄດ້ເມຶ່ອສະກຸນເງິນຫລັກຫຼືສະກຸນເງິນຮອງຄືກັນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເມຶ່ອເຈົ້າເປີດລາຍການເທຣດຂອງຄູ່ USDCAD ແລະ NZDUSD ຖ້າສະກຸນເງິນໂດລ້າ ສະຫະລັດ ເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນຫຼືລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ລາຍການເທຮດທັງສອງລາຍການຂອງເຈົ້າຈະຫັກລ້າງກັນ ແລະ ເຈົ້າຈະໄດ້ກຳໄລ
  • ຖ້າເຈົ້າເທຣດຄູ່ທີມີສະກຸນເງິນຫລັກຫຼືສະກຸນເງິນຮອງຄືກັນ ຍອດເງິນບາລານຂອງເຈົ້າອາດຈະລົດລົງຢ່າງວ່ອງໄວເມຶ່ອຄ່າຂອງສະກຸນເງິນນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືລົງ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖ້າຊື້ AUDUSD ແລະ AUDCAD ໃນເວລາດຽວກັນ ຖ້າຄ່າເງິນໂດລ້າອອດສະເຕເລຍຕົກລົງມາ ຍອດບາລານຂອງເຈົ້າກໍຈະລົດລົງເປັນສອງເທົ່າ

ຄວບຄຸມອາລົມ

ນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍໃນການຈັດການຄວາມສ່ຽງເພຶ່ອຈະເຮັດໃຫ້ໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໄດ້ ຖ້າເຈົ້າເທຣດໂດຍໃຊ້ອາລົມມາກ່ຽວຂ້ອງ ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດເຮັດຕາມແຜນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຄວນຮຽນຮູ້ໃນການເທຣດໂດຍປາດສະຈາກອາລົມ ເຊິ່ງການຈົດປະຫວັດການເທຣດສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້

ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າການຂາດທຶນນັ້ນເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການເທຣດຟໍເລັກເຊັ່ນດຽວກັນ ສິ່ງທີອະທິບາຍຂ້າງຕົ້ນໃນບົດຄວາມນີ້ເຖີງຈະແມ່ນວ່າບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຈຳນວນການຂາດທຶນນັ້ນລົດລົງແຕ່ຈະຊ່ວຍສອນໃຫ້ເຈົ້າຂາດທຶືນຫນ້ອຍລົງໄດ້

ການຈັດການຄວາມສ່ຽງຂອງເຈົ້າສາມາດພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ ເມຶ່ອເຈົ້າວາງແຜນແລ້ວ ໃຫ້ທົດສອບບັນຊີເດໂມ້ກ່ອນແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນໃຊ້ການໄດ້ດີ!

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order