facebook banner
logotype
Back to list

ນິໃສການເທຣດອັນດັບຕົ້ນໆ ທີ່ທ່ານຄວນຫຍຸດ

11:51 27 ສ.ຫ. 2019
728
Forex trading

ວ່າກັນວ່າການເທຣດນັ້ນເປັນການທົດສອບວິໃນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການຮູ້ຈັກຄວບຄຸມຕົນເອງຂັ້ນພື້ນຖານ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກຄືວ່າເປັນສັດຕູກັບມັນ ແລະ ຖືກລໍ້ຫຼອກໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນທາງລົບຫຼາຍຂື້ນເຊິ່ງມັນຈະນຳພາໃຫ້ທຸກຢ່າງຮ້າຍແຮງຂື້ນເນື່ອງຈາກທ່ານຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ເປັນສັດຕູທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານຈະກ້າວໜ້າສູ້ຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຄວາມໝັ່ນຄົງ.

ເມື່ແທ່ານອ່ານໜັງສື ແລະ ນິດຕະຍາສານທີ່ມີຮູບແບບຊັດເຈນ ທ່ານມັກຈະໄດ້ຮັບລາຍການສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ ແລະ ວິທີການເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃນວັນນີ້ເຮົາຈະມຸ່ງຄວາມສົນໃຈໄປຍັງນິິໃສບໍ່ດີທີ່ີທ່ານອາດບໍ່ທັນໄດ້ສັງເກດ ເຊິ່ງມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການທຳຮ້າຍຕົວເອງຢູ່ 4 ຢ່າງ ໂດຍເຮົາຂໍໃຫ້ທ່ານກຳຈັດມັນອອກໄປເພື່ອທີ່ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າໃກ້ເປົ່າໝາຍໄດ້ອີກກ້າວໜຶ່ງ.

ເລີມຕົ້ນດ້ວຍການກຳຈັດນິໃສເຫຼົ່ານີ້:
 1. ຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະຄວບຄຸມ
 2. ໝັ່ນໃຈ 100% ວ່າທ່ານຮູ້ອະນາຄົດ
 3. “ຕາຍຈາກການຖູກຊອຍອອກເປັນພັນໆຊິ້ນ”
 4. ເທຣດດ້ວຍຄວາມໂງ່

ຄົ້ນຫາຈຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຢາກພັກ ເພາະມັນຕ້ອງການຈະເຂົ້າຄວບຄຸມທ່ານທຸກຢ່າງແລ້ວຫຼີ້ນງານທ່ານ ຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ທຸກສະພາບແວດລ້ອມແຕ່ຕອນີ້ທ່ານກຳລັງວາງຊັບສິນຂອງທ່ານໃວ້ເທິງຄວາມສ່ຽງ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຄວບຄຸມມັກມາພ້ອມກັບຄວາມຍ້ານ, ຄວາມໃຈຮ້າຍ ແລະ ຜົນສືບເນື່ອງຈກອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກອື່ນໆ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຄຳເຕືອນວ່າ ບໍ່ຄວນເອົາຄວາມຮູ້ສຶກເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດນີ້ ທ່ານຈຶ່ງຕ້ອງຮູ້ຈັກປ່ອຍວາງຈາກມັນ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານອາດຕ້ອງພົບກັບຄວາມເສຍຫາຍຮຸນແຮງ

ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຫາວິທີຫຼັກຫຼ້ຽງທີ່ເໝາະສົມກັບຕົວເອງໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກຳອັນຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ນຳບັນຫາຫຼາກຫຼາຍຢ່າງມສູ້ທ່ານ:
 • ເລີກທ:ຣດກ່ອນຮອດເວລາອັນເໝາະສົມ
 • ເທຣດຫຼາຍເກີນໄປ
 • ເທຣດເກີນລະດັບຄວາມສ່ຽງ
 • ເທຣດບໍ່ຫຍຸດເພື່ອຊົດເຊີຍສ່ວນທີ່ຂາດທຶນ
ແລະ ທ້າຍທີ່ສຸດມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຍ່ຳແຍ່ລົງ ແລ້ວຈົບລົງດ້ວຍການສູນເສຍກຳໄລທີ່ເຄຍເຮັດໄດ້ມາທັງໝົດ

ທ່ານບໍ່ມີທາງຮູ້ອະນາຄົດ

ຖ້າທ່ານສັງເກດວ່າມີນິໃສບາງຢ່າງ ຈົ່ງຄິດແລະພິຈາລະນາວ່າມີນິໃສແບບທີ່ສອງຕາມມາຫຼືບໍ ເພາະແຕ່ລະນິໃສຈະເຮັດໃຫ້ອີກນິໃສໜຶ່ງສົມບູນ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຄວນຈັດການກັບມັນທັງສອງຢ່າງ ທ່ານຄວນເລີກໝັ່ນໃຈໃນຕົວເອງຫຼາຍເກີນໄປເພາະມັນເປັນທາງທີ່ອັນຕະລາຍຫຼາຍອັນຈະນຳໄປສູ່ການສູນເສຍທຸກຮັບແບບ ບໍ່ວ່າເມື່ອໃດກໍ່ຕາມ ຕະຫຼາດກໍ່ອາດຜົນຜວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານອາດຕ້ອງພົບກັບຜົນລັບທີ່ບໍ່ຄ່ດຝັນ ທັນທີ່ທີ່ທ່ານຄິດວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງສມາດເປັນໄປໄດ້ ທ່ານກໍ່ຈະກຳຈັດຄວາມເຊື່ອທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ຫຼົງທາງແລ້ວກ້າງເຂົ້າສູ້ເສັ້ນທາງສູ້ຄວາມກ້າວໜ້າໄດ້.

ຕາຍຈາກການຖືກຊອຍເປັນພັນໆຊິ້ນ

ຄືກັບວ່າເປັນບັນຫາທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ນ້ອຍໃນການເທຣດ ອາດກ່າວໄດ້ວ່າບັນຫາເລັກນ້ອຍຫຼາຍໆບັນຫາສາມາດນຳໄປສູ້ຄວາມລົ້ມເຫຼວໂດຍສິ້ນເຊີງ ດັ່ງນັ້ນເຮົາມາລົງເລີກຂໍ້ນີ້ກັນ.

ການຂາດທຶນນ້ອຍກ່ວາທີ່ວາງແຜນໃວ້ຈະມີເຫດຜົນ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາຍອດເງິນຂອງທ່ານໃວ້ໄດ້ ນັກເທຣດຫຼາຍທ່ານມັກໃຊ້ກົນລະຍຸດນີ້ແຕມັນມັກເຮັດໃຫ້ລົ້ມລະລາຍໂດຍສິ້ນເຊີງຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ ສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ເປັນຜົນມາຈາກນິໃສທີ່ບໍ່ດີອື່ນໆ ຢ່າງເຊັ່ນການຮູ້ຊັດເຈນ 100% ວ່າກຳລັງຈະເກີດຫຍັງຂື້ນ ແຕ່ມັນກໍ່ແປກພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເປີດການເທຣດໄວກ່ວາທີ່ມັນຄວນຈະເປັນ ພຽງເພາະທ່ານຄິດວ່າທ່ານຮູ້ຜົນທີ່ຈະເກີດຂື້ນ ຄືກັບວ່າຄວາມເຊື່ອໄດ້ຫຼົດທອນຜົນກຳໄລທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຮັບເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ເມື່ອລວມກັບອາລົມອື່ນໆກໍ່ຈະນຳມາຊຶ່ງຫາຍະນະ

ໜຶ່ງໃນການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຄືຈົ່ງນຶກໃວ້ວ່າ “ຢ່າຟ້າວເຊື່ອວ່າແຜນການເທຣດຂອງທ່ານຜິດພາດຈົນກ່ວາຕະຫຼາດຈະດຳເນີນໄປ” ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ ທ່ານຄວນເລີ່ມເທຣດໃນປະລິມານນ້ອຍແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ມັນດຳເນີນໄປ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານກໍ່ຈະກັງວົນໃນຕົວເອງ ແລະ ທັກສະຂອງທ່ານ ແຕ່ຈົ່ງສຳນຶກໃວ້ວ່າກົດນີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ກັບການເທຣດທີ່ໂງ່ເງົ່າໄດ້.

ບັດນີ້ເຮົາມາເບິ່ງນິໃສທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວເອງພ້າຍແພ້ທີ່ທ່ານສາມາດຈັດການໄດ້ງ່າຍກ່ວາເດີ່ມ ການເທຣດທີ່ໂງ່ເງົ່າມັກຊັດເຈນດ້ວຍພຶດຕິກຳສະເພາະເຫຼົ່ານີ້:
 • ການເທຣດທີ່ໂງ່ເງົ່າທຸກຄັ້ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຫ່າງໄກ້ຄວາມສຳເລັດ
 • ສ່ວນຫຼາຍຈຕະເຮັດໃຫ້ຂາດທຶນ (ທັງໝາຍແລະນ້ອຍ) ແຕ່ຕອນນີ້ທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າການຕັດອໍເດີນັ້ນອັນຕະລາຍແນວໃດ
 • ບໍ່ມີທາງທີ່ມັນຈະຊ່ວຍກອບກູ້ຜົນຂອງທ່ານໄດ້.

ການເທຣດໃຫ້ໄດ້ຜົນນັ້ນມັນຍາກ ບໍ່ຄວນມີພາບລວງຕາກ່ຽວກັບມັນ ທ່ານຕ້ອງຮູ້ຈັກອົດທົນ ແລະ ສັງເກດລາຍລະອຽດ ຮູ້ຈັກວິທີວິເຄາະຂ່າວ ເພາະມີພຽງຜູ້ເທຣດທີ່ອົດທົນ ແລະ ຮູ້ຈັກເຝິກຝົນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ໝັ່ນຄົງໄດ້ ຖ້າທ່ານຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສັງຄົມເລີດຫຼູນີ້ ທ່ານຄວນກຳຈັດສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍທີ່ເຮົາໄດ້ເວົ້າເຖິງມັນຂ້າງເທິ່ງນັ້ນ ແຕ່ກໍ່ມີບາງຄົນທີ່ບອກວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີຈະກຳຈັດນິໃສເຫຼົ່ານີ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະແທນດ້ວຍຍິໃສອື່ນບໍ່ໄດ້ ມາລອງເພີ່ມນິໃສທີ່ເປັນປະໂຫຍດຢ່າງສອງຢ່າງເຂົ້າໄປໃນກິດຈະວັດຂອງທ່ານ ແລ້ວດຶງປະສິດທິພາບຂອງທ່ານອອກມາ ບາງທີ່ມັນອາດຈະເປັນກ້າວນ້ອຍໆແຕ່ມັນຈະພາທ່ານໄປໄດ້ໄກກ່ວາເດີມ ແນ່ນອນ.

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ