facebook banner
logotype
Back to list

ວິທີຫລີກລ້ຽງສະຖານະການອັນຕະລາຍໃນຕະຫລາດ

21:55 19 ທ.ວ. 2019
1392

ໃນແຕ່ລະມື້ ເທຣດເດີແຕ່ລະຄົນຈະຖ້າໂອກາດທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດໃນການເປີດອໍເດີ ຈຳນວນການເຂົ້າເທຣດທີ່ໄດ້ກຳໄລກໍຈະມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນເມຶ່ອມີປະສົບການຫລາຍຂຶ້ນ ນອກຈາກການຕັດສິນໃຈເຂົ້າເທຣດທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວຍັງມີປັດໄຈອື່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງນັ້ນກໍຄື ການຫລີກລ້ຽງການເທຣດໃນສະພາບຕະຫລາດຜັນຜວນທີ່ສຸດ

ເຮົາທຸກຄົນຮູ້ດີວ່າຕະຫລາດອັດຕາແລຫປ່ຽນນັ້ນຜັນຜວນ ບໍ່ສາມາດຄາດການໄດ້ ຢ່າງໃດກໍຕາມຈະມີຊ່ວງທີ່ຕະຫລາດບໍ່ເຫມາະສົມກັບການເທຣດ ໂດຍສັນຍານທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ , fake breakout,slippageແລະຊ່ອງວ່າງລາຄາເກີດຂຶ້ນຈຳນວນຫລາຍໃນສະພາວະແບບນີ້ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ 100% ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າສະຖານະການແບບໃດທີ່ບໍ່ຄວນເທຣດ ແລະ ຊ່ວງໃດທີ່ເທຣດແລ້ວມີໂອກາດກຳໄລຫລາຍທີ່ສຸດ

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຕະຫລາດຟໍເລັກເປີດ 24 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ໂອກາດໃນການເຮັດກຳໄລນັ້ນບໍ່ເທົ່າກັນໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ ມີປັດໄຈຫລາຍຢ່າງທີ່ມີອິດທິພົນສະພາບຄ່ອງຂອງຕະຫລາດແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ລາຄາເກີດຄວາມຜັນຜວນໄດ້ໃນຊ່ວງເວລານີ້ແມ້ກະທັງເທຣດເດີທີ່ມີປະສົບການສູງຍັງພະຍາຍາມຫລີກລ້ຽງທີ່ຈະເທຣດໃນຊ່ວງເວລານີ້ກ່ອນທີ່ການເທຣດຈະກາຍເປັນການພະນັນ

ໃນການຫລີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ເທຣດໃນຊ່ວງທີ່ມີຂ່າວສຳຄັນປະກາດ
 2. ເທຣດໃນຊ່ວງມື້ພັກທະນາຄານ
 3. ເທຣດໃນຊ່ວງມີຂ່າວປະກາດຈາກທະນາຄານ
 4. ເທຣດໃນຊ່ວງເວລາສະພາບຄ່ອງ່ຕຳ
 5. ເຮັດການເທຣດຕໍ່ໃນຊ່ວງທີ່ຂາດທຶນຕິດກັນຫລາຍເທຶ່ອ

ເທຣດໃນຊ່ວງທີ່ມີຂ່າວສຳຄັນປະກາດ

ຫລາຍເທຶ່ອທີ່ຕະຫລາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕອບສະຫນອງຂອງເທຣດເດີໃນຊ່ວງການປະກາດຂ່າວ ຫລັງຈາກຂ່າວປະກາດແລ້ວ ເທຣດເດີຈຳນວນຫລາຍໄດ້ເຮັດການເທຣດ ໃນຊ່ວງນີ້ກຼາບຈະມີການເຫນັງຕີງຢ່າງຮຸນແຮງ ລາຄາສາມາດແລ່ນໄປໄດ້ 100 ຈຸດໃນຊ່ວງພິບຕາ ແລະ ຖ້າເຈົ້າວິເຄາະທິດທາງຜິດເຈົ້າຈະຂາດທຶນເປັນຈຳນວນຫລາຍໃນການເທຣດເທຶ່ອນີ້ເນື່ອງຈາກເຈົ້າບໍ່ສາມາດແນ່ໃຈໄດ້ວ່າລາຄາຈະແລ່ນໄປທາງໃດ ດັ່ງນັ້ນຄວນຫລີກລ້ຽງການອອກອໍເດີໃນຊ່ວງນີ້

ສຳລັບຂ່າວສຳຄັນເຊັ່ນ ຂ່າວ Non-Fam Payrolls ແລະ ຂ່າວດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ລາຄາຈະຜັນຜວນທີ່ຈະມີຂ່າວນີ້ປະກາດອອກມາ ເຊິ່ງນັກລົງທຶນທີ່ມີປະສົບການຈຳນວນຫລາຍ ຈະຫລີກລ້ຽງການເທຣດໃນຊ່ວງຂ່າວສຳຄັນນີ້ 24 ເຖີງ 48 ຊົ່ວໂມງ

ເທຣດໃນຊ່ວງມື້ພັກຂອງທະນາຄານ

ໃນຕະຫລາດບໍ່ມີພຽງແຕ່ເທຣດເດີເທົ່ານັ້ນຍັງມີທະນາຄານກາງທີ່ເປັນຜູ້ຫຼີ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຕະຫລາດຟໍເລັກທະນາຄານມີອິດທິພົນຫລາຍຕໍ່ສະພາບຄ່ອງຂອງຕະຫລາດດັ່ງນັ້ໃນຊ່ວງທີ່ທະນາຄານກາງປິດສະພາບຄ່ອງຈະລົດລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄ່າສະເປຣດເພີ່ມຂຶ້ນ ຖ້າກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເຈົ້າຄືການເທຣດໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ເທຣດຈົບພາຍໃນຫນຶ່ງມື້ ຕົ້ນທຶນຈາກຄ່າສະເປຣດຂອງເຈົ້າຈະສູງຫລາຍຕາມຈຳນວນອໍເດີທີ່ເປີດ ດັ່ງນັ້ນກ່ອນທີາເຈົ້າຈະເປີດເທຣດໃນຊ່ວງເຊົ້າໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າທະນາຄານກາງໃນປະເທດທີ່ເຈົ້າອອກອໍເດີຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ເປີດເຮັດວຽກ ຫຼື ບໍ່

ເທຣດໃນຊ່ວງທີ່ມີຂ່າວປະກາດຈາກທະນາຄານກາງ

ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ພຶກຕະກຳຂອງທະນາຄານກາງອາດສົ່ງຜົນຫລາຍຕໍ່ຕະຫລາດເຊັ່ນກັນໄດ້ແກ່:

 • ພາບລວມອັດຕາດອກເບ້ຍ
 • ການປ່ຽນແປງອັດຕາດອກເບ້ຍ
 • ລາຍການເດີມບັນຊີຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ວາລະການປະຊຸມຂອງຕົວແທນທະນາຄານ
 • ຄຳປາໄສຂອງຄະນະກຳມະການທະນາຄານກາງ
 • ການປະຊຸມລະດັບຫົວຫນ້າ

ເຫດການເຫລົ່ານີ້ຖືກລົງໄວ້ໃນປະຕິທິນຂ່າວເສດຖະກິດເປັນຫລັກພະຍາຍາມເພີ່ມມັນລົງໄປໃນປະຕິທິນໃນການເທຣດຂອງເຈົ້າ ເພຶ່ອຫລີກລ້ຽງຕະຫລາດໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ

ເທຣດໃນຊ່ວງສະພາບຄ່ອງຕ່ຳ

ເຮົາໄດ້ກ່າວໄປກ່ອນຫນ້ານີ້ແລ້ວວ່າໃນຊ່ວງທີ່ມີສະພາບຄ່ອງຕ່ຳໃນຕະຫລາດລາຄາຂອງແຕ່ລະອໍເດີສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນກະທັນຫັນໄດ້ເນື່ອງຈາກຄ່າສະເປຣດທີ່ກ້ວາງຂຶ້ນເຊິ່ງເຫດການນີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດກັບວັນພັກຂອງທະນາຄານກາງພຽງເທົ່ານັ້ນ ຊ່ວງເວລາການເທຣດບາງຊ່ວງກໍມີແນວໂນ້ມວ່າຈະມີສະພາບຄ່ອງຕ່ຳກວ່ານັ້ນ

ຊ່ວງເວລາທີຄວນຫລີ້ກລ້ຽງ ມີ4 ຊ່ວງ:

 1. ຊ່ວງເວລາໂຕກ່ຽວ
 2. ຊ່ວງເວລາອອດສະເຕເລຍ
 3. ຊ່ວງເວລາລອນດອນ
 4. ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ

ຊ່ວງເວລາລອນດອນແລະນິວຍຼອກຈະມີສະພາບຄ່ອງສູງຊ່ວງເວລາເອເຊຍມີສະພາບຄ່ອງຕ່ຳກວ່າຖ້າເຈົ້າເທຣດອໍເດີໄລຍະສັ້ນເຈົ້າຄວນເທຣດຊ່ວງເວລາທີ່ມີສະພາບຄ່ອງຫລາຍບໍ່ເຊັນນັ້ນເຈົ້າຈະບໍ່ມີເງິນພໍຈ່າຍຄ່າອໍເດີໄດ້ເລີຍ

ເຮັດການເທຣດຕໍ່ໃນຊ່ວງທີ່ຂາດທຶນຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍຄັ້ງ

ຖ້າການເທຣດຂອງເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຜົນໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ເຈົ້າເປີດອໍເດີຂາດທຶນຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍອໍເດີ ເຈົ້າຄວນລີກລ້ຽງຕະຫລາດຈົນກວ່າມື້ຕໍ່ມາກໍຈະດີທີສຸດໃນສະຖານະການແບບນີ້ເປັນທຳມະຊາດຂອງມະນຸດທີຈະພະຍາຍາມພິສູດບາງຢ່າງຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຕະຫລາດເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການເທຣດທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ມີການຕັດສິນໃຈທີ່ຜິດພາດຫລາຍຄັ້ງ

ການເທຣດທີ່ຄິດຈະເອົາຄືນມັກຈະລົງໂອຍບໍ່ສວຍງາມ ຖ້າໂຊກເຈົ້າຍັງບໍ່ມີໃນມື້ນີ້ ກໍຈົງປ່ອຍມັນໄປ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ສະຫມອງປອດໂປ່ງກິນຊາຈິບກາເຟອອກໄປຢ່າງຫລີ້ນຫຼືໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບຫມູ່ແລະຄອບຄົວເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສະຫງົບລົງໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ແລ້ວມື້ຕໍ່ມາຄ່ອຍກັບໄປສູ່ຕະຫລາດດ້ວບຄວາມສົດຊື່ນ ແລະ ຄວາມຄິດທີ່ບໍລິສຸດ

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນເຮັດ

ຈາກທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ ເຈົ້າຈະໄດ້ຂໍ້ສະຫລຸບກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນເຮັດແທ້ໆ ດັ່ງນີ້:

 1. ໃຫ້ອ້າງອີງໃນການເທຣດທີ່ເປັນຈຸດພົບກັນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາໃນລອນດອນແລະນິວຍຼອກ ນັ້ນຄື 13:00 GMT to 16:00 GMT
 2. ເທຣດສະເພາະເວລາທີ່ສະຫມອງປອດໂປ່ງປາດສະຈາກອາລົມເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ
 3. ໃຊ້ປະຕິທິນເສດຖະກິດຢູ່ສະເຫມີເບິ່ງທຸກວັນອາທິດທີ່ກຳລັງຈະຮອດແລະທຸກເຊົ້າສຳລັບວັນປະຈຸບັນ

ແຜນການທີ່ຫາກະເຮັດນຳຢ່າງເຄັມງວດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າສາມາດຫລີກລ້ຽງຊ່ວງເວລາໃນການເທຣດທີ່ບໍ່ຫນາເພີງພໍໃຈໄດ້ຈົ່ງບັນທຶກເວລາແລະເຫດການຕ່າງໆທີ່ເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປິດກຼາບແລະຫລີກລ້ຽງການເທຣດຂອງເຈົ້າຈົນສິນເຄີຍ ຫຼື ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ວິທີນີ້ເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຕະຫລາດຟໍເລັກສາມາດຄາດການໄດ້ ແລະ ເປັນຜົນດີຕໍ່ເຈົ້າ

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້ Charles Dow ທິດສະດີດາວ ແນວໂນ້ມໃຫຍ່ Relative Strength Index RSI ສັນຍານ ສັນຍານການລົບກວນຂອງຕະຫລາດ oversold/overbought correction ສະວິງ M30 ພື້ນຖານ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້ Charles Dow ທິດສະດີດາວ ແນວໂນ້ມໃຫຍ່ Relative Strength Index RSI ສັນຍານ ສັນຍານການລົບກວນຂອງຕະຫລາດ oversold/overbought correction ສະວິງ M30 ພື້ນຖານ