facebook banner
logotype
Back to list

ວິທີການກ້າວສູ້ການເປັນເທຣດເດີທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ?

12:30 4 ຕ.ລ. 2019
366
For beginners

ການຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈເປັນອີກຫນຶ່ງເຫດຜົນຫລັກຂອງຄວາມຜິດພາດໃນດ້ານຟໍເລັກ ເທຣດເດີຫນ້າໃຫມ່ມັກຢ້ານການຂາດທຶນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງຂ້າມການເທຣດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາລ້ຳລວຍໄດ້

ມື້ນີ້ຈະມາຂໍແນະນຳຄວາມຮູ້ບາງຂໍ້ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າກາຍເປັນເທຮດເດີຜູ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ເຈົ້າອາດຄາດຫວັງຜົນຕອບແທນໄວ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າໝັ້ນຄົງ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ເຈົ້າກໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຄືຫຍັງ ?

ຄວາມລັບດ້ານຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງເທຣດເດີຄືຄວາມໝັ້ນຄົງແລະການເຝິກຝົນເປັນໄລຍະເວລາດົນ ຖ້າເຈົ້າໃຊ້ເວລາໄປກັບການເທຣດດົນເທົ່າໃດ ຄວາມກັງວົນໃຈໃນການຕັດສີນໃຈຂອງເຈົ້າກໍ່ຍິ່ງຫນ້ອຍລົງ

ຍ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເຈົ້າຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າເຈົ້າຈະເທຣດດົນປານໃດກໍ່ບໍ່ສາມາດເພິ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ ຖ້າຍັງເທຣດຂາດທຶນຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ເຮົາມາສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບລັກສະນະສຳຄັນບາງປະການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າບັນລຸເປົ້າຫມາຍໄດ້:

  • ຝຶກຝົນເທຣດບັນຊີເດໂມ້
  • ມີພື້ນຖານການເທຣດທີ່ເຂັມແຂງ
  • ການວ່າງແຜນທີ່ດີ
  • ເລີ່ມຕົ້ນຝຶກຝົນແຕ່ລະເຕັກນິກ
  • ເທຣດກຼາບລາຍວັນ
  • ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ

ເຝິກເທຣດບັນຊີເດໂມ້

ກ່ອນຈະເສຍດ້ວບເງິນແທ້ ເຈົ້າຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກຂອງຕະຫລາດສະກຸນເງິນກ່ອນ ເລິ່ມຕົ້ນເທຣດດ້ວຍບັນຊີເດໂມ້ ໂດຍທົດລອງກັບທຸດສະຖານະການທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນຕະຫລາດ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະກຳນົດລາບການເທຣດໃຫ້ໄດ້ກຳໄລ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າຕອນໃດຈຶງຄວນເປີດຫຼື ປິດອໍເດີ ເມຶ່ອເຈົ້າເລີ່ມຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈໃນການເທຣດທີ່ເຊີບເວີເດໂມ້ແລ້ວ ຄ່ອຍເທຮດບັນຊີເງິນແທ້

ມີພື້ນຖານການເທຣດທີ່ເຂັມແຂງ

ສຶກສາຕະຫລາດໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການເທຣດ ເຈົ້າຈະຕ້ອງທຳຄວາມເຂົ້າໃຈການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ ເລີ່ມຈາກພື້ນຖານຄື ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເບິ່ງແນວໂນ້ມຫລັກ ການຫາແນວຮັບແນວຕ້ານ ສຶກສາແລະຈື່ພຶກຕະກຳຂອງລາຄາໃນສະຖານະການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຖ້າເຈົ້າເທຣດດົນຊຳໃດ ເຈົ້າແຮງໄດ້ຮຽນຮູ້ການກຳນົດທິດທາງໃນອະນາຄົດຂອງຕະຫລາດດ້ວຍສັນຊາດຕະຍານຫລາຍເທົ່າໃດ ແລະ ເມຶ່ອນັ້ນເຈົ້າກໍ່ຈະເລີ່ມມີຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງແທ້

ການວ່າງແຜນທີ່ດີ

ສາມສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະບໍ່ມີທາງເປັນເທຣດເດີຜູ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ຫາກຂາດໄປ:

  1. ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ
  2. ແຜນການເທຣດ
  3. ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ

ຫາກເຈົ້າເປັນເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນແລະຍັງບໍ່ມີແຜນທີ່ຊັດເຈນ ເຈົ້າຄວນເລີ່ມຕົ້ນຈາກ “ຫລັກການສາມຢ່າງ” ຂອງການເທຣດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ເລີ່ມເຝິກຝົນຄັ້ງລະເທັກນິກ

ຖ້າເຈົ້າອ່ານທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນຄາວດຽວ ເຈົ້າຈະຍໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍ ໃຫ້ເລີ່ມຝຶກຝົນຫນຶ່ງເທັກນິກແຕ່ລະຄັ້ງແລະຝຶກຝົນເຕັກນິກເມຶ່ອເຈົ້າຮຽນຮູ້ທຸກຢ່າງແລະຝຶກຝົນຈົນຄົບຫລາຍຄັ້ງ

ເມຶ່ອເຈົ້າຊຳນານເທັກນິກນັ້ນແລ້ວ ເຈົ້າຈະພົບວ່າມັນງ່າຍທີ່ຈະພົບສະຖານະການທີ່ຫນ້າລົງທຶນແລະສາມາດຕັດສິນໃຈເທຣດໄດ້ໂດຍການເບິ່ງກຼາບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເຈົ້າຈະເທຣດໂດຍໃຊ້ຈິດສຳນຶກເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເທຮດໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈຫລາຍຂຶ້ນ

ເທຣດກຼາບລາຍວັນ

ສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ການເທຣດຟໍເລັກອາດຈະເປັນສິ່ງຍາກລຳບາກ ເຈົ້າອາດຈະຫລົງທາງແລະສູນເສຍເງິນລົງທຶນໄປ ຫາກເຈົ້າຕ້ອງການເທຣດ ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນເທຣດທີ່ກຼາບລາຍວັນເຈົ້າຈະສາມາດປະເມີນສະຖານະການຂອງຕະຫລາດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນແລະຕັດສິນໃຈເທຣດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຂຶ້ນ

ໃນຫລາຍໆຕະຫລາດມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ລາຄາມັກຈະຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນເຮັດເກີດ”ສັນຍານຫຼອກ” ຫຼືເອີ້ນວ່າ “trading noise” เทรເທຣດເດີທີ່ບໍ່ມີປະສົບການມັກຈະຫລົງກົນແລະສູນເສຍເງິນທຶນໄປ

ສຳລັບກຼາບລາຍວັນ ເຈົ້າຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສັນຍານໄດ້ຖືກຕ້ອງຫລາຍຂຶ້ນແລະເທຮດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ

ເທຮດເດີແຕ່ລະຄົນມີວິທີ່ການເທຣດ, ແນວການເທຣດ, แແລະຮູບແບບກຼາບເປັນຂອງໂຕເອງ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ລ່ວງຫນ້າວ່າແບບໃດດີທີ່ສຸດ ເຈົ້າຕ້ອງຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ ແລະ ນີ້ຄືເຫດຜົນເຈົ້າຄວນຈະເລີ່ມບັນທຶກການເທຣດ

ໃຫ້ເຈົ້າຈົດບັນທຶກການເທຮດໄວ້ ແລະ ໃນທ້າຍວັນ ອາທິດ ເດືອນ ໃຫ້ມາເບິ່ງບັນທຶກນີ້ແລະວິເຄາະ ຖ້າເຈົ້າຂາດທຶນໃຫ້ພະຍາຍາມເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂາດທຶນເພຶ່ອຫລີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດໃນອານາຄົດແລະໃນທາງກັບກັນ ຫາກອໍເດີປ່ຽນໄປເປັນກຳໄລຢ່າງເຫຼຶອເຊຶ່ອ ໃຫ້ຈື່ສັນຍານຂອງມັນເພຶ່ອຄົ້າຫາແລະໃຊ້ໃນອານາຄົດ

ເຮົາຫວັງວ່າຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າກ້າວສູ່ຫົນທາງສູ່ການເປັນເທຣດເດີທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ ໃຊ້ຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວພະຍາຍາມຍ່າສັບສົນລະຫວ່າງຄວາມໝັ້ນໃຈຕາມປົກກະຕິກັບຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຫລາຍເກີນໄປຈະນຳມາເຊຶ່ງການຕັດສິນໃຈທີ່ສະພັງ ຫາກເຈົ້າຮູ້ຈັກໃຊ້ເວລາໃນຕະຫລາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງເຈົ້າທີ່ລະກ້າວ ຕອນນັ້ນເຈົ້າຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ