facebook banner
logotype
Back to list

ເປັນຫຍັງທ່ານບໍ່ລວຍຈັກເທື່ອ ບົດທີ່ 2

10:43 26 ກ.ຍ. 2019
820
Forex trading

ເຮົາມາເວົ້າຕໍ່ເລື່ອງເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງທ່ານທ່ານບໍ່ສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ຢ່າງສະໝໍ່ຳສະເໝີ ໃນບົດຄວາມທີ່ແລ້ວເຮົາເວົ້າເຖິງ 5 ເຫດຜົນ ໃນບົດນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າອີກ 5 ຂໍ້

ຂໍ້ຜິດພາດ #1 ລະເລີຍການຈັດການຄວາມສ່ຽງ

ຖ້າທ່ານທຳການເທຣດໂດຍທີ່ບໍ່ມີການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ທ່ານຈະຂາດທຶນແນ່ນອນ ຂໍ້ຜິດພາດມີສອງຂໍ້ດ້ວຍກັນ: ຄືການເທຣດທີ່ໃຊ້ໂວລຸມຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ເທຣດດ້ວຍເງິນຫຼາຍກ່ວາຈຳນວນເງິນທີ່ຈະຍອມຂາດທຶນໄດ້ ເຫດຜົນທີ່ມັກຈະເກີດເຫດການນີ້ຂື້ນມີ່ດັ່ງນີ້:

  • ຄວາມໂລບ ທ່ານຕ້ອງການກຳໄລທັນທີ່ ເຊິ່ງທຳໃຫ້ທ່ານທຳການສ່ຽງເກີນໄປ
  • ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພຽງພໍ ທ່ານບໍ່ໄດ້ກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມສຳຫຼັບການເທຣດ ແລະ ບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດການຄວາມສ່ຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຄືການວາງແຜນ

ສິ່ງທຳອິດທີ່ຕ້ອງເຮັດຄືເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງສ່ຽງເກີນກ່ວາຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານສາມາດເສຍໄປໄດ້ ສິ່ງຕໍ່ມາຄືຕ້ອງນອມຮັບຄວາມຈິງວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດຫຼີກຫຼ້ຽງການຂາດທຶນໄດ້ ເຊິ່ງຈະຟັງເບິ່ງແປກໆ ແຕ່ຖ້າທ່ານຍອມຮັບ ແລະ ເຂົ້າໃຈການຂາດທຶນທ່ານກໍ່ຈະມີໂອກາດໃນການຮັບຜົນກຳໄລທີ່ດີໄດ່ເຊັ່ນກັນ

ໃຫ້ທ່ານລົງທຶນໃນເງິນທີ່ທ່ານສາມາດສ່ຽງໄດ້ອາດເປັນເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ມາ ພິເສດ ແລະ ບໍ່ສ່ຽງເທຣດດ້ວຍເງິນພິເສດນີ້ທັງສອງກ້ອນ ໃຫ້ທ່ານແບ່ງເປັນສ່ວນໆກ່ອນ ແລະ ດ້ວຍວິທີນີ້ທ່ານຈະສາມາດຢູ່ໃນຕະຫຼາດໄດ້ດົນຂື້ນ

ຂໍ້ຜິດພາດທີ #2 ບໍ່ສຶກສາກຼາຟເທົ່າທີ່ຄວນ

ເມື່ອທ່ານບໍ່ຮູ້ວິທີການອ່ານກຼາຟ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຄາດການທິດທາງລ້ວງໜ້າໄດ້ວ່າທິດທາງໃດເປັນແນວໂນ້ມຫຼັກ ຫຼື ລາຄາພຽງແຕ່ຍໍ່ຕົວຊົວຄາວ ນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ເທຣດເດີຈຳນວນຫຼາຍຂາດທຶນ ແລະ ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ເຂົາເຫຼົ້ານີ້ພະຍາຍາມວິເຄາະທິດທາງຕະຫຼາດຈາກ Timeframe ທີ່ສັ້ນເກີນໄປ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຄື: ສຶກສາໃຫ້ຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນ

ທ່ານຕ້ອງຮູ້ລ້ວງໜ້າກ່ອນວ່າໃນກຼາຟນັ້ນມີສິ່ງນີ້ຫຼືບໍ:

  • ແນວຮັບ ແລະ ແນວຕ້ານ
  • ຮູບແບບກຼາຟຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນ

ສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຮຽນຮູ້ຄືການທົດລອງເທຣດບັນຊີເດໂມ ເມື່ອທ່ານສາມາດວິເຄາະແນວໂນ້ມຫຼັກເຖິງແນວຮັບແນວຕ້ານແລ້ວຈຶ່ງຄວນຍ້າຍໄປເທຣດທີ່ບັນຊີເທຣດຈິງ

ຂໍ້ຜິດພາດ #3 ລະເລີຍກຼາຟລາຍວັນ

ມັນອາດເປັນສິ່ງທີ່ລໍ້ຕາລໍ້ໃຈໃນການເປີດອໍເດີສັ້ນໆແລ້ວສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແຕ່ໃນໄລຍະຍາວ ກົນລະຍຸດນີ້ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສພເລັດ ເນື່ອງຈາກທ່ານບໍ່ສາມາດປະເມີນເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນຕະຫຼາດໄດ້ຖ້າບໍ່ເບິ່ງທີ່ກູາຟວັນ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຄື ສຶກສາກຼາຟລາຍວັນ

ແມ້ວ່າທ່ານຕ້ອງທຳການເທຣດທີ່ timeframe ສັ້ນ ໃຫ້ທ່ານເບິ່ງກຼາຟລາຍວັນກ່ອນທຸກເທື່ອເປັນສິ່ງທຳອິດ ແລະ ປະເມີນສະຖານະການ ດ້ວຍວິທີນີ້ທ່ານຈະສາມາດຮູ້ແນວໂນ້ມຫຼັກໄດ້ ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງຮອບຄອບ

ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ #4 ບໍ່ມີແຜນການເທຣດ

ແຜນການເທຣດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເທຣດຢ່າງມີລະບຽບວິໃນຫຼາຍຂື້ນ ຖ້າທ່ານບໍ່ມີລະບຽບວິໃນການເທຣດແລ້ວ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດທຳກຳໄລໄດ້ຢ່າງສະໝຳ່ສະເໝີ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົນມາກຈະເທຣດໂດຍບໍ່ມີແຜນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດທຶນພາຍໃນເວລາບໍ່ດົນ ຫຼື ບໍ່ສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຄືຕ້ອງມີລະບຽບວິໃນ ແລະ ຄວາມສະໜ່ຳສະເໝີ

ສ້າງແຜນການເທຣດທີ່ດີພຽງແຕ່ສະເພາະແຜນການເທຣດໃຫ້ວາງແຜນສຳຫຼັບທັງວັນສຳຫຼັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດ ໃຫ້ຄິດແຜນໃຫ້ຮອບຄອບຄຸມທຸກສະຖານະການທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ແລະ ໃຫ້ທຳຕາມແຜນບໍ່ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂື້ນກໍ່ຕາມ ຄວາມມີລະບຽບວິໃນ ແລະ ຄວາມສະໝ່ຳສະເໝີເປັນຫົນທາງສູ້ຄຕວາມສຳເລັດ

ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ #5 ວິທີຝຶກຝົນທີ່ບໍ່ດີ

ໜຶ່ງໃນເຫດຜົນທີ່ເທຣດເດີເລີ່ມຕົນມັກຈະຊາດທຶນຄືການເຝິກຝົນທີ່ຜິດພາດ ທຸກວັນນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ຢາກທີ່ຈະຄັດເລືອກຂໍູ້ມນທີ່ຖືກຕ້ອງຈາກຈຳນວນຂໍ້ມູນມະຫາສານທີ່ມີໃນອິນເຕີເນັດ ເທຣດເດີຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອງຕົວເອງວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ສະເໜີກົນລະຍຸດການເທຣດທີ່ຂາດທູນໃນພາຍຫຼັງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ: ສຶກສາຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຮັດຕາມກົນລະຍຸດ ຫຼື ຄຳແນະນຳ ໃຫ້ທ່ານແນ່ໃຈກ່ອນວ່າເຂົາເຫຼົ້ານັ້ນເປັນເທຣດເດີທີ່ຊ່ຽວຊານຈິງໆ ຫຼື ໃຫ້ດີກ່ວານີ້ຄືຫາເທຣດເດີທີ່ຊ່ຽວຊານມາສອນຟໍເຣັກໃຫ້ກັບທ່ານ ດ້ວຍວິທີນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ສາມາດສ້າງກຳໄລໃນອະນາຄົດໄດ້

ສະຫຼຸບ

ເທຣດເດີທຸກຄົນໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຜິດພາດຕາມທີ່ເຮົາເວົ້າໃນບົດຄວາມນີ້ມາແລ້ວ ໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາທ່ານອາດຈະພົບມາແລ້ວດ້ວຍຕົວເອງ ແຕ່ດ້ວຍທີ່ເຮົາມີອິນເຕີເນັດ ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນຜິດພາດຈາກເທຣດເດີຄົນອື່ນໄດ້ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານນຳຄວາມຮູ້ຈາກບົດຄວາມນີ້ໄປໃຊ້ໃນການເທຣດຂອງທ່ານ ຂໍໃຫ້ທ່ານໂຊກດີ!

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ