facebook banner
logotype
Back to list

ການເທຣດ Price Action

14:43 1 ທ.ວ. 2019
2304
Forex trading

ຈາກຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າເຖີງເລື່ອງການເທຣດ price action ຫຼື ການເທຣດຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ ການເທຣດວິທີນີ້ເປັນວິທີທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງແພ່ຫລາຍໃນຟໍເລັກເນື່ອງຈາກສັນຍານເທຣດທີ່ເກີດຂຶ້ນເທິ່ງກຼາບເອງເປັນສັນຍານທີ່ຫນ້າເຊຶ່ອຖືໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ

ຮອດເວລາແລ້ວທີ່ຈະເບິ່ງວ່າການເທຣດຮູບແບບນີ້ເປັນໄປແນວໃດ ການເທຣດໂດຍໃຊ້ price action ເຈົ້າຈະເຮັດການຫາຮູບແບບກຼາບແທ່ງທຽນ ຫຼື ຮູບແບບອື່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ກຼາບ ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ຮູບແບບກຼາບເຫລົ່ານີ້ລວມເຖີງແນວໂນ້ມຫລັກຂອງຕະຫລາດເພຶ່ອໃຊ້ໃນການຄາດການລາຄາໃນອະນາຄົດໂດຍຄ່ອນຂ້າງມີຄວາມແນ່ນອນສູງ

ສິ່ງສຳຄັນຂອງການເທຣດແບບ price action ຄືໃຊ້ກຼາບວ່າງປາດຈາກອິນດີ້ເຄເຕີໃດໆ ເສັ້ນສຳຄັນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ມີພຽງ 1-2 ຢ່າງເຊັ່ນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ເສັ້ນແນວໂນ້ມ ແລະ ອາດລວມເຖີງ moving average ເຊິ່ງເຈົ້າຈະໃຊ້ອັນໃດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບກົນລະຍຸດການເທຣດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ຂັ້ນຕອນການເທຣດ Price Action

ການເທຣດຟໍເລັກຈຳເປັນຕ້ອງມີແຜນການເທຣດ ແລະ ການເທຣດແບບ actiopricen ນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມອົດທົນ ໃຫ້ເຈົ້າເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ :

 1. ເຮັດກຼາບໃຫ້ວ່າງໂດຍລົບອິນດິເຄເຕີທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໃຫ້ຫມົດ
 2. ປ່ຽນ timeframe ເປັນກຼາບມື້ ເນື່ອງຈາກສັນຍານທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງ timeframe ນີ້ຈະຖືກຕ້ອງຫລາຍທີສຸດ
 3. ແຕ້ມເສັ້ນທີ່ຈຳເປັນ - ແນວຮັບ , ແນວຕ້ານ, ເສັ້ນແນວໂນ້ມ, ອື່ນໆ
 4. ຖ້າຈົນມີແນວໂນ້ມຂອງການເກີດສັນຍານເທຣດ - ຈັບຕາໃນຊ່ວງທີ່ແທ່ງທຽນເຮັດສັນຍານແຖວເສັ້ນລາຄາທີ່ແຕ້ມໄວ້
 5. ຖ້າຈົນກູາບຈະເຮັດຮູບແບບສຳເລັດ ແລະ ແລ່ນໄປຕາມທິດທາງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ
 6. ຫາລະດັບ Take Profit ແລະ Stop Loss
 7. ປະເມີນອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ອັດຕາສ່ວນທີ່ດີຄື 1:3
 8. ເປີດອໍເດີຊື້ ຫຼື ຂາຍ

ເລືອກຮູບແບບກຼາບແບບໃດ?

ບໍ່ມີຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບຄຳຖາມນີ້ ເທຣເດີແຕ່ລະຄົນເລືອກຮູບແບບທີ່ເຫມາະກັບເຂົາຫລາຍທີ່ສຸດ ນີ້ເປັນຮູບແບບຂອງການກຼາບທີນິຍົມໃຊ້ກັນ:

 • Hammer candle
 • Shooting Star candle
 • Pin bar
 • Inside bar
 • Bearish ຫຼື bullish engulfing
 • Bearish ຫຼື bullish Harami
 • Pinocchio bar
 • Head and Shoulders

ບໍ່ແມ່ນຮູບແບບທັງຫມົດທີ່ຈະສາມາດໃຫ້ສັນຍານການເຄື່ອນທີ່ຂອງລາຄາໃນອານະຄົດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເລືອກຮູບແບບໃດ ໃຫ້ຈຳຈຸດສຳຄັນນີ້ໄວ້:

 1. ຖ້າເຈົ້າວາງແຜນທີ່ຈະຊ່ຽວຊານການເທຣດແບບ price action ເຈົ້າຄວນຮຽນຮູ້ແຕ່ລະຮູບແບບໃຫ້ຊ່ຽວຊານກ່ອນ ນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ເມຶ່ອເຈົ້າຮຽນຮູ້ການເບິ່ງກຼາບ ມັນຍາກທີ່ເຈົ້າຈະເບິ່ງຮູບແບບທັງຫມົດໃຫ້ທັນເວລາເທຣດ ມັນງ່າຍກວ່າຖ້າເຈົ້າເລີ່ມຮຽນຮູ້ເບິ່ງກຼາບຮູບແບບໃດຮູບແບບຫນຶ່ງກ່ອນ
 2. ກູາບຫລາຍຮູບແບບເຊັ່ນ pin bar ຈະໃຫ້ສັນຍານຖ້າເກີດຂຶ້ນແຖວລະດັບລາຄາທີ່ສຳຄັນເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຮູບແບບ pin bar ເກີດຂຶ້ນແຖງລະດັບລາຄາອື່ນຈະຖືວ່າບໍ່ເປັນສັນຍານເທຣດທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນພຽງພໍ
 3. ເປີດອໍເດີສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍານເທຣດມີລັກສະນະຄືກັບແຜນການເທຣດຂອງເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ

ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ Price Action

 • ລະບົບສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນທຸກສະພາບຕະຫລາດ ທັງຂາຂຶ້ນແລະຂາລົງ ຫຼື sideway
 • ເມຶ່ອເທຣດກັບລາຄາໂດຍຕົງເຈົ້າຈະສາມາດຕອບໂຕ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫລາດໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
 • Price action ປົກກະຕິຈະໃຫ້ສັນຍານທີ່ແນ່ນອນກວ່າອິນດິເຄເຕີ
 • ຄວນຫລີກລ້ຽງການເທຣດຫລາຍເກີດໄປເນື່ອງຈາກຮູບແບບທີ່ຈຳເປັນມັກບໍ່ຄ່ອຍປະກົດໃນຕະຫລາດ
 • ການເທຣດ Price action ເຫມາະສົມກັບຜູ້ເທຣດທຸກປະເພດ

ການເທຣດ Price action ເຫມາະກັບຜູ້ເທຣດທີ່ມີຄວາມອົດທົນເທົ່ານັ້ນ ການຖ້າອາດເປັນສ່ວນທີ່ຫຍາກທີ່ສຸດສຳລັບການເທຮດປະເພດນີ້ ຈັ່ງໃດກໍ່ຕາມ ເຈົ້າຄວນຈື່ໄວ້ສະເຫມີວ່າມີພຽງຜູ້ເທຣດທີມີຄວາມອົດທົນເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງສາມາດປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ການເທຣດ Price action ເພຶ່ອການເຝິກຝັນທີມີຄຸນນະພາບດີຫລາຍກໍ່ໄດ້

ສິ່ງທີຫຍາກອີກຢ່າງຫນຶ່ງທີເຈົ້າຕ້ອງເຈີການເທຣດປະເພດນີ້ ກໍຄືອາລົມທີເຂັມແຂງ ເມຶ່ອເທຣດ Price action ພຽງຢ່າງດຽວ ເຈົ້າຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈທຸກຢ່າງດ້ວຍໂຕເອງ ກໍລະນີ້ທີເທຣດພາດ ຜູ້ເທຣດສ່ວນຫລາຍຈະເລີ່ມໂທດໂຕເອງ ໂທດໂບກເກີ ຫຼື ໂທດຕະຫລາດ ເຊິ່ງເປັນເວລາທີ່ຄົນສ່ວນຫລາຍມັກຈະເລີກເທຣດຟໍເລັກ ເຈົ້າຕອ້ງຍອມຮັບໃນການຂາດທຶນທີຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ປ່ຽນໃຫ້ມັນເປັນຜົນໃນແງ່ບວກແລ້ວເດີນຫນ້າຕໍ່ໄປ ນັ້ນຄືທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການກ້າວຂ້າມຄວາມໂຊກຮ້າຍແລະຊ່ວງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນຕະຫລາດ

ອີກຫນຶ່ງຢ່າງ: ການເທຣດ Price action ນັ້ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຖ້າປາດສະຈາກຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ຄວາມກັງວົນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າພາດການເທຣດກຳໄລທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ແລະການເທຣດເຊັ່ນນີ້ຈະບໍ່ປະກົດໃຫ້ເຫັນໃນຕະຫລາດຫລາຍເທົ່າໃດ ສິ່ງທຳອິດຄື ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈດ້ວຍການເທຣດເດໂມ້ກ່ອນກ່ອນຈະມາເທຣດແທ້ໆ ທ້າຍທີ່ສຸດເຈົ້າກໍຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ